Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De Wet homologatie Onderhands Akkoord betreft een Nederlands wetsvoorstel welke onderdeel uitmaakt van de Faillissementswet.Gedurende de coronacrisis is de WHOA versneld doorgevoerd als insolventierechtelijke maatregel. De WHOA als wetgeving stond al enige tijd in de steigers: al sedert 2012 is de wetgever bezig geweest met de modernisering van het insolventierecht, waar de WHOA onderdeel van was. De WHOA dient ter versteviging van de herstructuteringsmogelijkeden binnen de faillissementswet.Al...
Lees verder

Chapter 11

De Amerikaanse Bankruptcy Code kent twee Bankruptcy procedures, namelijk Chapter 7 en Chapter 11. Chapter 7 is gericht op liquidatie en is equivalent met de Nederlandse faillissementsprocedure. De Chapter 11 procedure is echter gericht op reorganisaties. Chapter 11 is derhalve net zoals de Nederlandse surseance gericht op instandhouding en continuïteit van de onderneming. Effecten- en aandelenmakelaren zijn echter uitgesloten van de Chapter 11 procedure.Het doel van Chapter 11 Het US Supreme Co...
Lees verder

Het debtor in possession (‘DIP’)-model

Het pre-insolventieakkoord bevindt zich op het grensvlak van het algemene vermogensrecht en het faillissementsrecht. Tijdens de voorbereiding van het door het vermogensrecht beheerste onderhands akkoord behoudt de schuldenaar het beheer en de beschikking over zijn vermogen. Dat ligt echter anders wanneer een akkoord binnen een formele insolventieprocedure wordt voorbereid.In surseance is de schuldenaar slechts tezamen met de bewindvoerder bevoegd daden van beheer of beschikking te verrichten. N...
Lees verder

Bankruptcy-policy theorie van Elizabeth Warren

De Bankruptcy-policy theory van Elizabeth Warren ontstond in 1987, effectief gezien als reactie op de creditors’ bargain theory van Jackson en Baid. Warren stelt in dit verband dat als het theoretische denken over het insolventierecht wordt gereduceerd tot een debat over allocatieve efficiëntie, het voorbijgaat aan cruciale elementen van het insolventierecht die minder nette wijze in economische modellen kunnen worden vastgelegd.Warren is van mening dat het insolventierecht niet enkel een incas...
Lees verder

Creditors’ Bargain Theory van Jackson & Baird

Thomas H. Jackson stelde in het begin van de jaren tachtig de zogeheten creditors’ bargain theory voor. In 1984 sloot Douglas G. Baird zich bij Jackson aan als belangrijkste voorstander van deze theorie. De creditors’ bargain theory wijkt af van andere normatieve theorieën welke stellen dat het faillissement moet worden beschouwd als een procedure die ertoe dient om een overbelaste schuldenaar te bevrijden van de onderdrukkende schuld. Hoewel de aanvraag van het faillissement in het kader staat...
Lees verder