Juridisch Kennisbank W Wiki

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De Wet homologatie Onderhands Akkoord betreft een Nederlands wetsvoorstel welke onderdeel uitmaakt van de Faillissementswet.
Gedurende de coronacrisis is de WHOA versneld doorgevoerd als insolventierechtelijke maatregel.
De WHOA als wetgeving stond al enige tijd in de steigers: al sedert 2012 is de wetgever bezig geweest met de modernisering van het insolventierecht, waar de WHOA onderdeel van was. 
De WHOA dient ter versteviging van de herstructuteringsmogelijkeden binnen de faillissementswet.

Alhoewel de WHOA complex van aard is, is het achterliggende idee relatief eenvoudig: een schuldenaar die insolvent is of dreigt te geraken, kan aan de schuldeisers een akkoord aanbieden ter afwering van een faillissement. De WHOA introduceert de mogelijkheid voor de schuldenaar om een bindend stappenplan overeen te komen met de schuldeisers voor de herstructurering van een noodlijdende onderneming. Voor de inwerkingtreding van de WHOA was een dergelijk stappenplan uitsluitend mogelijk indien alle schuldeisers hiermee instemden.
Onder de WHOA wordt voorzien in de mogelijkheid van een cram down, waarbij minderheidsschuldeisers gebonden kunnen worden aan de afspraken van de meerderheid.
Het primaire doel van de WHOA is om het reorganiserend vermogen van levensvatbare ondernemingen met een te zware schuldenlast te versterken.

De WHOA werd op 17 april 2020 op de lijst van spoedeisende wetsvoorstellen geplaatst met als motivering dat deze ondersteuning zou bieden voor bedrijven welke kampten met de gevolgen van de coronacrisis. Op 6 oktober 2020 is de WHOA als hamerstuk aangenomen door de eerste kamer en trad op 1 januari 2021 in werking.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

De redactie wordt verzorgd door Nomair van Wijk (organisatieadviseur) en Ruben de Bruijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie