Activity hierarchies [Management Accounting & Control]

1. Unit level activities; volume-gerelateerd, worden gedaan telkens als er een eenheid product wordt geproduceerd (direct labour, direct materials..). 2. Batch level activities; worden gedaan telkens als er een batch producten is geproduceerd (setup costs). 3.Product-of service-sustaining activities; worden gedaan om de productie te starten en om producten te verkopen (technical support, product specificaties ontwerpen). 4.(Customer-sustaining activities) 5.Facility-sustaining activities; wo...
Lees verder

Responsibility centres [Management Accounting & Control]

Responsibility centres: 1.Cost or expense centres; Responsibility centres waar managers verantwoordelijk zijn van allen die kosten die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Onderscheid tussen standard cost centres (waarbij de output gemeten kan worden en de benodigde input gespecificeerd kan worden, verschil analyse) en discretionary expense centres (waarbij input en output geen duidelijke relatie hebben en output niet in financiële termen kan worden omgezet, methode; binnen de begroting ...
Lees verder

Payback method [Management Accounting & Control]

De waarde van geld over tijd is niet meegenomen; geen discounting dus! Als een bepaald project 1000 euro kost en er in jaar 1 400 euro cash inflow is, in jaar 2 100 euro cash inflow, in jaar 3 500 cash inflow en in jaar 4 300 cash outflow, is het project na 3 jaar terugverdiend. In jaar 4 wordt er echter een verlies gedraaid, wat niet wordt meegenomen in de berekening. Nadelen: -Periode na de payback period is niet meegenomen (zie voorbeeld hierboven) -Alle cashflows worden als gelijk...
Lees verder

Ex post variance analysis [Management Accounting & Control]

Demski heeft aangevoerd dat als de omgeving anders is dan dat verwacht, de werkelijke prestatie moeten worden vergeleken met een norm die deze veranderde omstandigheden weerspiegelt. Oorzaken variances: 1. Random uncontrollable factors when the operation is under control; 2.Assignable causes, but with the costs of investigation exceeding the benefits; 3.Assignable causes, but with the benefits from investigation exceeding the cost of investigation.
Lees verder