Vijf betekenissen van ‘verantwoordelijkheid’ volgens Bovens

Bovens (1989) stelt dat het begrip ‘verantwoordelijkheid’ veelvormig en complex is. Essentieel bij dit begrip is dat het gaat om rekenschap geven, rechtvaardiging ten overstaan van anderen. Bovens laat zich ten aanzien van dit begrip inspireren door rechtsfilosoof Hart en voegt een additionele betekenis toe. De vijf betekenissen van ‘verantwoordelijkheid’ omschrijft Bovens als volgt:1:  Verantwoordelijkheid als oorzaak‘Verantwoordelijkheid voor’ kan in bepaalde gevallen worden vervangen door ‘v...
Lees verder

Wat zijn de grenzen van dienstbaarheid?

In dit artikel worden de grenzen van dienstbaarheid, ofwel de grenzen waarbinnen een professional te werk gaat, beknopt uiteengezet. Het gaat hierbij om het dienstbaarheidsideaal en het betreft hier zekere rechten op grond waarvan afgezien kan worden van professionele bemoeienis. Hierbij zijn zeven legitieme redenen opgesteld waarop professionele bemoeienis geweigerd kan worden. De zeven redenen betreffen als volgt: De eerste redenen zijn de formele redenen, inhoudende dat de professional binn...
Lees verder