Strategievorming: intuïtie of logica

Tijdens het strategie-vormingsproces worden een viertal fasen doorlopen, namelijk identificeren, diagnosticeren, bedenken van oplossingen en het realiseren van de geformuleerde strategie. Identificeren heeft betrekking op het vaststellen van de missie en het vaststellen van een probleem of vraagstuk. Tijdens de diagnose-fase wordt een in- en externe analyse uitgevoerd om in kaart te brengen wat er speelt rondom het probleem of vraagstuk, betreffende de kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten. ...
Lees verder

Strategy: Process, Content, Context (Engels) – An international perspective

'Strategy - Process, Content, Context: an International Perspective' zet de meest belangrijke strategiediscussies op een rij en stimuleert de lezer zijn eigen veronderstellingen te onderzoeken door hen de originele lezingen van een aantal van 's werelds toonaangevende strategietheoretici te laten lezen. Bestel dit boek voor de prijs van slechts €81,30
Lees verder

Verandermanagement in 9 stappen

Organisaties moeten inspelen op ontwikkelingen en trends uit de in- en externe omgeving om een goede positie in de markt te onderhouden. Een organisatie dient er voor zorgen dat de inrichting van de organisatie aansluit op wat de strategie vraagt om de doelstellingen en het bijbehorende beleid succesvol te kunnen realiseren. In deze omschrijving zitten de drie bestuurlijke organisatieniveau’ s (strategisch, tactisch en operationeel) verwerkt. Strategisch niveau heeft betrekking op het formuleren...
Lees verder

Stappenplan externe analyse

In de externe analyse wordt de macro- en meso-omgeving van een organisatie geanalyseerd. Aanleiding voor het uitvoeren van een externe analyse is het in kaart brengen van de omgeving van een organisatie om hier vervolgens een passende strategie bij te formuleren. In de macro-analyse worden trends en ontwikkelingen uit de omgeving geanalyseerd waar een organisatie geen invloed op heeft. Dit betreft aspecten als demografie, economie, sociaal/cultureel, technologie, ecologie en politiek/juridisch. ...
Lees verder

Marketingcommunicatiestrategie

Consumenten worden dagelijks overstelpt met vele soorten marketingcommunicatie. Al deze communicatie-uitingen strijden om aandacht, maar slechts een klein gedeelte van alle communicatie 'raakt' de consument ook echt. Om de kans op 'raken' zo groot mogelijk te maken is een aanpak nodig met kennis van theorie en praktijk, van wat 'werkt' en wat niet 'werkt'. Met dit boek - al jaren het standaardwerk voor het vakgebied - willen de auteurs hier een bijdrage aan leveren. Centraal in 'Marketingcomm...
Lees verder

Dienstbaar zijn is het nieuwe goud

Dienstbaar zijn is het nieuwe klantgericht zijn. Veel bedrijven kiezen klantgerichtheid als nieuwe strategie, maar hebben geen idee hoe ze dit in de praktijk invullen. Door in dienstbaarheid te denken kunnen bedrijven echt meters maken. Consumenten en klanten verlangen immers optimale dienstverlening. Met minder nemen ze niet langer genoegen. Excelleren in dienstbaar zijn is wat er echt moet gebeuren. Paul Moers neemt de lezer mee in heel concrete stappen hoe dienstbaar zijn vanuit de onderne...
Lees verder

Het social media modellenboek

Social media is geen hype meer, maar onderdeel van de maatschappij. 'Het Social Media Modellenboek' brengt alle facetten van deze dynamische media in kaart. Het geeft een helder overzicht van de belangrijkste modellen en tools voor hoe social media ingebed kan worden binnen organisaties. Dit praktische naslagwerk bevat modellen die fases benoemen in de ontwikkeling van organisaties, modellen die een leidraad vormen bij het implementeren van een strategie en modellen die de focus bepalen van o...
Lees verder

The intelligence pyramid

Informatieverzameling vanuit de markt is essentieel om als organisatie constant vooruitgang te boeken en dit wordt dan ook al lang gedaan.  Het wordt echter steeds moeilijker om de juiste gegevens te verzamelen die leiden tot meer groei en winst ten opzichte van de concurrent. Het vertalen van marktinformatie naar kennis, intelligentie, strategie en concrete acties wordt dan ook steeds crucialer. Naast business intelligence, welke zich richt op de interne kwantitatieve gegevens, en competitive ...
Lees verder

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management

'Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management' is al jaren het meest gebruikte boek binnen het hoger onderwijs op het gebied van Organisatie en Management. De auteurs Marcus en Van Dam bieden studenten een zeer praktische en interactieve inleiding op dit vakgebied. De interactiviteit van deze druk komt tot uiting door directe links in het boek naar uitleg en verdieping op de website. Deze geheel herziene editie heeft een hoge actualiteitswaarde. Nagenoeg alle praktijkkaders z...
Lees verder

Een praktische kijk op marketing- en strategiemodellen

Ongetwijfeld heeft u wel eens een SWOT-analyse gemaakt of de Value Chain van Porter op uw eigen organisatie toegepast. Dan weet u ook uit eigen ervaring dat het niet eenvoudig is deze modellen te vertalen naar uw eigen situatie. En is het niet opmerkelijk dat we nog altijd terugvallen op dezelfde, vaak twintig jaar oude modellen? 'Een praktische kijk op marketing- en strategiemodellen' brengt hier verandering in. U krijgt een overzicht van de 22 belangrijkste modellen, die u helpen in een kor...
Lees verder