Change management Innovatie Modellen Strategie

Three Box Solution volgens Govindarajan

Het “Three Box Solution” model van Govindarajan betreft een strategisch raamwerk dat organisaties kan helpen om effectief te navigeren door de uitdagingen van het heden, terwijl ze ook plannen maken voor een succesvolle toekomst.
Onderstaand wordt beknopt weergegeven wat elke box inhoudt, hoe het model kan worden toegepast alsook welke kanttekeningen bij het model kunnen worden geplaatst.

1. Box 1: Manage the Present

De eerste box is gericht op het beheren en optimaliseren van de huidige bedrijfsactiviteiten. Het omvat:

 • Huidige kernactiviteiten: Het gaat hier om de dagelijkse activiteiten van een organisatie, zoals het leveren van bestaande producten en diensten aan bestaande klanten.

 • Operationele efficiëntie: Het doel is om processen te stroomlijnen, kosten te verlagen en operationele efficiëntie te maximaliseren om de winstgevendheid te vergroten.

 • Continue verbetering: Dit houdt in dat voortdurend wordt gezocht naar manieren om bestaande producten, diensten en processen te verbeteren om concurrerend te blijven op de markt.

2. Box 2: Selectively Forget the Past

Bij deze box draait het om het loslaten van verouderde processen, producten of ideeën die niet langer relevant zijn voor de toekomst van het bedrijf. Hieronder wordt verstaan:

 • Afscheid nemen: Het vereist het vermogen om emotionele banden met het verleden te doorbreken en oude manieren van denken en handelen los te laten.

 • Kritisch evalueren: Organisaties moeten kritisch kijken naar hun bestaande activiteiten en bereid zijn om te erkennen wat niet meer werkt.

 • Ruimte maken voor vernieuwing: Door afscheid te nemen van het verleden, wordt ruimte gemaakt voor nieuwe ideeën en initiatieven die waarde kunnen toevoegen in de toekomst.

3. Box 3: Create the Future

Deze box richt zich op innovatie en het creëren van nieuwe mogelijkheden voor toekomstige groei. Belangrijke aspecten hierbij zijn:

 • Exploratie: Organisaties moeten actief nieuwe markten, technologieën en kansen verkennen die kunnen bijdragen aan hun toekomstige succes.

 • Experimentatie: Het is essentieel om een cultuur van experimentatie en risiconeming te cultiveren om nieuwe ideeën te testen en te leren van mislukkingen.

 • Strategische visie: Het ontwikkelen van een heldere visie op de toekomst en het stellen van ambitieuze doelen om die visie te realiseren.

Toepassing van het model

Om het “Three Box Solution” model effectief toe te passen, kunnen organisaties verschillende stappen ondernemen:

 1. Beoordeling: Analyseer de huidige activiteiten en identificeer gebieden die moeten worden behouden, vergeten of gecreëerd.

 2. Prioritering: Wijs middelen toe aan elk vak op basis van de strategische doelstellingen van de organisatie.

 3. Cultuurverandering: Creëer een cultuur die openstaat voor verandering, innovatie en experimenteren.

 4. Leiderschap: Zorg voor leiderschap dat het belang van elk vak begrijpt en actief betrokken is bij het bevorderen van de juiste activiteiten in elk vak.

 5. Continue evaluatie: Blijf de voortgang monitoren en pas de strategie indien nodig aan om ervoor te zorgen dat de organisatie relevant blijft in een steeds veranderende omgeving.

Door het toepassen van het model kunnen organisaties een balans vinden tussen het beheren van het heden, het loslaten van het verleden en het creëren van een veelbelovende toekomst.

Welke kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij het model?

Ondanks de waarde en bruikbaarheid van het “Three Box Solution” model, zijn er enkele kanttekeningen te plaatsen:

 1. Overgeneralisatie: Het model kan te simplistisch zijn voor sommige organisaties of situaties. Niet alle (bedrijfs)organisaties passen perfect in de drie boxen, en er kunnen nuances zijn die niet worden gedekt.
 2. Culturele weerstand: Het loslaten van het verleden (Box 2) kan vaak gepaard gaan met culturele weerstand binnen organisaties. Mensen kunnen emotioneel gehecht zijn aan bestaande processen en ideeën, waardoor het moeilijk kan zijn om verandering te omarmen.
 3. Balans tussen de boxen: Het is een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen de activiteiten in elke box. Te veel focus op het beheren van het heden kan ten koste gaan van innovatie, terwijl te veel nadruk op het creëren van de toekomst de bestaande bedrijfsactiviteiten kan verwaarlozen.
 4. Langzame implementatie: Het kan tijd kosten voordat organisaties het model volledig begrijpen en effectief toepassen. Sommige organisaties kunnen moeite hebben om de benodigde cultuurveranderingen door te voeren om het model succesvol te maken.
 5. Externe factoren: Het model houdt beperkt rekening met onverwachte externe factoren zoals economische crises, veranderende regelgeving of disruptieve technologieën, die de implementatie ervan kunnen bemoeilijken.
 6. Risico’s van overmatige vernieuwing: Te veel nadruk op het creëren van de toekomst (Box 3) zonder voldoende aandacht voor het beheren van het heden (Box 1) kan leiden tot risico’s zoals overmatige kosten of mislukkingen bij nieuwe initiatieven.

Hoewel het “Three Box Solution” model waardevol is als strategisch raamwerk, is het belangrijk om deze kanttekeningen in overweging te nemen bij het toepassen ervan in de praktijk. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn essentieel om het model effectief te laten werken in verschillende organisatorische contexten.

LITERATUUR

Govindarajan, V. (2016). The Three Box Solution: A Strategy For Leading Innovation. HBR Press.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten