Kennisbank Management

Vier stadia van ontwikkeling van de professional

Dit artikel geeft het stadiummodel voor de ontwikkeling van de professional weer. Het model bevat vier stadia die een persoon in professionele context doorloopt. De vier stadia betreffen: rolschok, rolingroei, rolconsolidatie en rolmeesterschap. Onderstaand zijn de genoemde stadia beknopt uiteengezet:

1. De rolschok
Dit stadium houdt in dat de professional voor het eerst een functie vervult. Daarbij realiseert hij dat er een verschil is tussen verwachting en realiteit. Het concern van de rolschok heeft betrekking op overleven, inhoudende dat het overleven binnen de nieuwe functie de primaire zorg van de professional zal zijn. Hierbij zullen ordeningsproblemen, uitvoeringsproblemen en emotionele problemen ontstaan. De professional zal zicht richten op zekerheid en houvast.

2. De rolingroei
De professional heeft stadium 1 weten te overleven en heeft zijn draai gevonden binnen de nieuwe functie. In dit stadium staat het ontwikkelen van de eigen stijl centraal. Het concern van dit stadium is gerichtheid op de taak. De centrale vraag hierbij is: hoe doe ik het goed? De professional zal voornamelijk neigen naar grotere productiviteit.

3. De rolconsolidatie 
Dit stadium kan getypeerd worden in de termen van consolidatie van rol, identiteit en stijl. De beroepsidentiteit van de professional wordt sterker en er ontstaan deugdelijke inzichten in eigen sterkten en zwakten. Daarbij wordt het kennisniveau van de professional vergroot en ontstaat er inzicht op mogelijkheden en beperkingen binnen de functie van de professional. Het concern betreft het creëren van verdieping van de eigen professionaliteit, mogelijk zelfs in een andere functie.

4. Het rolmeesterschap
De basis van dit stadium is zelfsturing op basis van “sense of mastery”. Door rijke en vooral gedifferentieerde werkervaring heeft de professional het gevoel van het vak in de vingers. Er ontstaat een blijvende passie en betrokkenheid bij het vak. Het concern bij rolmeesterschap houdt in dat niet alleen permanente ontwikkeling gewenst is, maar ook om opgedane  wijsheid met andere te delen en door te geven.

LITERATUUR
Bennink, H. (2008). Op weg naar professioneel meesterschap. In Coaching & Supervisie. Gepubliceerd via Springer

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten