Kennisbank

Wat omvat een business turnaroundplan?

Een business turnaroundplan is een strategisch document dat is ontworpen om een bedrijf te herstellen en weer winstgevend te maken als het in financiële problemen verkeert. Onderstaand 10 elementen van een typisch turnaroundplan, gevolgd door een beknopte toelichting. 

  1. Bedrijfsprofiel en oorzaken van achteruitgang: Dit gedeelte beschrijft de huidige status van het bedrijf, inclusief zijn geschiedenis, activiteiten en de specifieke oorzaken van de financiële problemen. Het is belangrijk om een diepgaand begrip te hebben van waarom het bedrijf achteruit is gegaan.

  2. Analyse van externe omgeving: Hierin worden externe factoren besproken die van invloed kunnen zijn op het herstelproces, zoals economische trends, concurrentie en regelgeving. Het helpt bij het begrijpen van de externe bedreigingen en kansen.

  3. Visie op ommekeer: Dit onderdeel beschrijft de gewenste toekomstige staat van het bedrijf na de turnaround. Het formuleert de visie en het uiteindelijke doel van het herstelproces.

  4. Omkeerstrategie: De strategie bevat de hoofdlijnen van de aanpak om het bedrijf weer op de rails te krijgen. Het kan onder meer betrekking hebben op kostenbeheersing, marktuitbreiding, productverbetering en andere strategische maatregelen.

  5. Operationele analyse: Hier worden de huidige operationele processen en efficiëntie beoordeeld. Dit omvat mogelijk kostenanalyse, productieproblemen en andere operationele uitdagingen.

  6. Operationeel actieplan: Dit is een gedetailleerd plan dat beschrijft hoe de voorgestelde strategie zal worden geïmplementeerd. Het omvat acties, verantwoordelijkheden en mijlpalen.

  7. Financiële prognoses: In dit deel worden financiële projecties opgesteld, waaronder inkomsten, uitgaven, winst- en verliesrekeningen en balansen. Deze prognoses moeten laten zien hoe het bedrijf weer winstgevend zal worden.

  8. Tijdschema: Een tijdlijn geeft aan wanneer elk aspect van het turnaroundplan zal worden geïmplementeerd. Het helpt om de voortgang te bewaken en te beheren.

  9. Risico- en financiële herstructureringsanalyse: Hier wordt gekeken naar de risico’s die verband houden met de implementatie van het turnaroundplan, evenals de eventuele financiële herstructureringsmaatregelen die nodig zijn, zoals schuldherstructurering of kapitaalinjecties.

  10. Samenvatting: Dit onderdeel biedt een beknopt overzicht van het gehele turnaroundplan, inclusief de belangrijkste doelen en acties. Het is bedoeld voor een snel overzicht van het plan.

Een goed uitgevoerd turnaroundplan is essentieel om een bedrijf te redden en het weer op het pad naar succes te brengen. Elk van deze elementen helpt bij het opstellen van een samenhangende strategie om de financiële gezondheid van het bedrijf te herstellen.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten