Soorten innovaties

innovatie Managementplatform.nlEr zijn verschillende soorten innovaties aan te duiden op basis van een drietal tweedelingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het soort innovatie wat betreft incrementele of radicale verandering, markt of technologie gedreven verandering en een autonome of systeem reikwijdte van de verandering. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de drie tweedelingen als het gaat om soorten innovaties.

Incrementele en radicale innovaties
Incrementele innovaties hebben betrekking op stapsgewijze verbeteringen van producten, diensten of processen etcetera. Het gaat om een kleine verandering als bijvoorbeeld een nieuwe functie van een product of dienst. Radicale innovaties gaan een stap verder, hierbij wordt een nieuw product of dienst ontwikkelt waarbij een compleet nieuwe markt of segment ontstaat.

Autonome en systeem innovaties
Autonome innovaties hebben betrekking op innovaties die door een organisatie zelf gerealiseerd kunnen worden. Bij systeem innovaties heeft een organisatie hulp nodig van een andere partijen in de markt om de innovatie te ontwikkelen en te implementeren. Een organisatie heeft dus verschillende strategische partners nodig om een innovatie succesvol te realiseren.

Markt- en technologie gedreven organisaties
Markt gedreven innovaties hebben betrekking op innovaties die een organisatie in gang zet middels input vanuit de markt wat betreft behoeften die er spelen. Technologie gedreven innovaties zijn innovaties die door organisaties zelf worden ontwikkelt zonder  enige invloed vanuit de markt.

Literatuur
Huizingh, E. (2011). Innovatiemanagement. Pearson Education

Geef een reactie