Wat doet een ondernemingsraad?

re-integratie
De ondernemingsraad (OR) moet de wensen van de werknemers aan de werkgever duidelijk maken. Een OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever. Zij overleggen over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Daar hoort bijvoorbeeld ook bij: werkoverleg bevorderen zorgen voor goede arbeidsomstandigheden zorgen voor de naleving van voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden interne milieuzorg gelijke behan...
Lees verder