Kennisbank Management

Wat doet een ondernemingsraad?

RijksoverheidDe ondernemingsraad (OR) moet de wensen van de werknemers aan de werkgever duidelijk maken. Een OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever. Zij overleggen over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Daar hoort bijvoorbeeld ook bij:

  • werkoverleg bevorderen
  • zorgen voor goede arbeidsomstandigheden
  • zorgen voor de naleving van voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden
  • interne milieuzorg
  • gelijke behandeling van vrouwen en mannen
  • inschakeling van gehandicapte werknemers en allochtonen.

Minimaal twee keer per jaar overlegvergadering
Minstens twee keer per jaar bespreken de ondernemingsraad en de werkgever in de overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. De werkgever deelt mee welke belangrijke besluiten hij voorbereidt over financiën of de organisatie en spreekt met de ondernemingsraad af wanneer en hoe de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken.

Afspraken schriftelijk vastleggen
De ondernemingsraad en de werkgever hebben ruimte om eigen afspraken te maken. Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over de nadere uitwerking van wettelijke verplichtingen of over het toekennen van extra bevoegdheden en/of faciliteiten. De afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een apart document (de ondernemingsovereenkomst) of in goedgekeurde notulen van de overlegvergadering.

Achterban raadplegen
De ondernemingsraad kan bij belangrijke kwesties de achterban raadplegen. De werkgever dient de ondernemingsraad in staat te stellen de werknemers van het bedrijf te raadplegen en dient dus ook de werknemers in de gelegenheid te stellen hieraan mee te werken.

De ondernemingsraad heeft een aantal bevoegdheden

  • adviesrecht
  • instemmingsrecht
  • initiatiefrecht
  • recht op informatie (informatieplicht werkgever)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2008)

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten