Artikelen Kennisbank Management

Zelfsturing zonder financieel bewustzijn leidt veelal tot destructie

Zelfsturing is ‘hot’. Een zelfsturend, of een zelforganiserend team, daarmee wordt bedoeld dat het individu of een zelfsturendteam zelf zijn doelen, werkwijzen en bijdragen van de medewerkers bepaalt. Niet de manager maar de teamleden zien toe op uitvoering van hun eigen werkzaamheden. De leidinggevende is niet of zeer beperkt aanwezig. Teamleden regelen zelf de coördinatie van taken en doelstellingen. De achterliggende gedachte is dat werknemers pas echt gelukkig en productief zijn als zij zelf de vrijheid hebben hun eigen doelstellingen te bepalen én te realiseren. Zelfsturing dient te leiden tot sterke prestaties, minder stress en verzuim. Bijkomend voordeel voor het bedrijf: minder overhead, want minder tot geen managers. Klinkt schitterend, nietwaar? De praktijk blijkt echter vele malen weerbarstiger. Zelfsturing zonder financieel/economisch bewustzijn leidt in de praktijk veelal tot destructie.
Dit is wat in de praktijk veelal zichtbaar is:

  1. Gebrek aan financieel inzicht: Zonder een goed begrip van de financiële aspecten van de organisatie, zoals kosten, winst, en cashflow, kunnen medewerkers beslissingen nemen die de financiële gezondheid van het bedrijf schaden. Ze kunnen bijvoorbeeld investeringen verrichten die niet rendabel zijn of kosten maken die de winstgevendheid verminderen, zonder bewust te zijn van de consequenties.

  2. Risico’s niet begrijpen: Zelfsturing moedigt medewerkers aan om autonomie te nemen in hun besluitvorming, maar zonder begrip van economische risico’s kunnen onvoorzichtige beslissingen worden genomen die de organisatie in gevaar brengen. Zo kunnen grote projecten worden gestart zonder afdoende marktonderzoek te verrichten of zonder de concurrentie grondig te analyseren met alle gevolgen van dien.

  3. Gebrek aan langetermijndenken: Wanneer medewerkers zich alleen richten op korte-termijn doelen en niet op lange-termijn, kunnen ze beslissingen nemen die op korte termijn voordelig lijken maar op lange termijn schadelijk zijn voor de organisatie. Dit kan variëren van het negeren van investeringen in innovatie en ontwikkeling tot het verwaarlozen van klantrelaties.

  4. Misbruik van middelen: Zonder begrip van de economische waarde van middelen kunnen medewerkers deze mogelijk misbruiken of verspillen. Dit kan variëren van het onnodig verspillen van materialen en middelen tot het inefficiënt gebruik van tijd en personeel.

  5. Gebrek aan kostenbewustzijn: Medewerkers kunnen beslissingen nemen zonder rekening te houden met de kosten die ermee gemoeid zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld nieuwe projecten starten zonder de kosten te evalueren of zonder een budget op te stellen, wat kan leiden tot financiële overschrijdingen en derhalve financiële problemen als gevolg.

Al met al kan een gebrek aan financieel bewustzijn onder medewerkers leiden tot destructieve resultaten binnen een organisatie die zich richt op zelfsturing. Het is daarom essentieel voor organisaties om te investeren in het verbeteren van het economisch begrip van hun medewerkers, of het nu door middel van educatie of andere initiatieven is.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten