SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

Een Service Level Agreement (SLA) betreft een overeenkomst tussen een opdrachtgever en leverancier waarbij specifieke afspraken worden gemaakt over het te leveren niveau en type service. Een dergelijke overeenkomst vlooit doorgaans voort uit de behoefte om activiteiten en eventuele automatisering uit te besteden aan een leverancier. Veelal liggen hier het behalen van efficiency en kostenreductie aan ten grondslag. Om de kosten en activiteiten beheersbaar en controleerbaar te maken wordt de SLA t...
Lees verder