A Wiki

Adjusted Present Value

Adjusted Present Value (APV) betreft een financiële techniek die wordt gebruikt om de waarde van een bedrijf of een project te berekenen door de contante waarde van de operationele kasstromen te berekenen en vervolgens eventuele belastingvoordelen of andere waardeveranderingen toe te voegen of af te trekken. Het wordt veelal gebruikt wanneer een bedrijf schulden heeft of belastingvoordelen heeft, zoals renteaftrek op schulden. De berekening van de APV omvat doorgaans de navolgende stappen:

  1. Bereken de waarde van het bedrijf zonder schuld of belastingvoordelen. Dit wordt de ongecorrigeerde waarde genoemd.

  2. Bereken de contante waarde van de belastingvoordelen van de schulden. Dit omvat vaak het berekenen van de aftrekbare rentekosten van de schulden en het verdisconteren naar het heden.

  3. Voeg de waarde van de belastingvoordelen van de schulden toe aan de ongecorrigeerde waarde om de aangepaste waarde van het bedrijf te verkrijgen.

De APV-methode kan nuttig zijn bij het evalueren van investeringsprojecten waarbij schuldfinanciering een rol speelt, omdat het een meer nauwkeurige weergave geeft van de werkelijke waarde van het project in vergelijking met traditionele methoden zoals de Netto Contante Waarde (NPV), vooral wanneer er belastingvoordelen zijn die kunnen worden benut.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten