Artikelen

Bedrijfswaardering: 3 methoden en technieken ontrafeld

Een helder inzicht in de waarde van jouw onderneming is cruciaal voor het nemen van strategische beslissingen, het aantrekken van investeerders en het stimuleren van groei. Het bepalen van de waarde van een bedrijf is echter niet zo eenvoudig. Er bestaan verschillende methoden om de waarde van een bedrijf te ontrafelen. Drie veelgebruikte methoden zijn de DCF-methode, de EBITDA-multiple en het bepalen van de netto-actiefwaarde. Hieronder zijn deze methoden besproken. 

Discounted Cash Flow: de toekomstige kasstromen onder de loep

De Discounted Cash Flow-methode, kortweg de DCF-methode, is een bedrijfswaarderingsmethode die vertrekt van de toekomstige kasstromen die het bedrijf zal genereren. Met andere woorden: je kijkt naar wat het bedrijf in de toekomst zal realiseren en gebruikt deze gegevens om de huidige waarde van het bedrijf te bepalen. Om dit te doen, vertrek je van de vrije kasstroom. Dit is de toekomstige kasstroom die aan alle verstrekkers van het bedrijfsvermogen toekomt en is niet te verwarren met de toekomstige winsten.

Het in kaart brengen van de vrije kasstromen kan door eerst een meerjarenbegroting te maken. Dat is meteen ook het lastige van deze methode: het is eigenlijk het betere giswerk. Het voordeel van deze methode is dat het rekening houdt met de toekomstige groeimogelijkheden van jouw bedrijf. Zeker bij starters met veel groeipotentieel is dit niet onbelangrijk.

EBITDA-multiple: focus op winstgevendheid en marktvergelijking

De EBITDA-multiple is een andere veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf te bepalen. EBITDA staat voor ‘Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization’. Het is een maatstaf voor de operationele winstgevendheid van een bedrijf, zonder rekening te houden met onder meer de financieringskosten en de afschrijvingen. Bij deze methode wordt de EBITDA vermenigvuldigd met een bepaalde multiple. Deze multiple is gebaseerd op vergelijkbare bedrijven in dezelfde branche of markt. Hoe hoger de multiple is, des te meer waarde er wordt toegekend aan het bedrijf. Zeker in de IT-sector liggen de multiples beduidend hoger, wat resulteert in hoge verkoopprijzen. Het is een relatief eenvoudige methode, maar het nadeel is dat er vooral wordt gekeken naar het heden en er niet echt rekening wordt gehouden met de toekomstige inkomsten en de groeimogelijkheden van het bedrijf.

Netto-actiefwaarde: een blik op de balans

Bij een derde methode richt men zich op de balans van een bedrijf. Het is gebaseerd op het idee dat de waarde van een bedrijf gelijk is aan het verschil tussen de totale activa en de verplichtingen ten aanzien van derden. Met andere woorden, je kijkt naar wat een bedrijf bezit (zoals gebouwen, machines, voorraden en vorderingen) en trekt daarvan de schulden af. Deze methode is vooral interessant voor bedrijven met een grote hoeveelheid tastbare activa, bijvoorbeeld vastgoedvennootschappen. Het is eenvoudig te berekenen, maar er wordt geen rekening gehouden met de toekomst.

Combinatie van verschillende methoden

Er zijn met andere woorden verschillende methoden die kunnen worden toegepast bij het waarderen van een onderneming. Hierbij hebben alle methoden hun eigen voor- en nadelen. Welke methode het meest geschikt is voor jouw bedrijf, hangt af van de specifieke situatie en de informatie waarover je beschikt. Over het algemeen is het aan te raden om meerdere methoden te gebruiken en om deze te combineren om tot een betrouwbare waardebepaling te komen. Een expert op het gebied van bedrijfswaardering kan hiermee helpen.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten