Change management Management Marketing Modellen Ondernemerschap

Benchmarking

Benchmarking betreft het systematisch vergelijken van organisatorische processen en prestaties met die van leidende organisaties/bedrijven in dezelfde sector/branche. Dit verschaft inzicht in de (relatieve) sterktes en zwaktes van de eigen organisatie. Door analyse van de resultaten van benchmarking
kunnen doelstellingen bepaald of aangescherpt worden, en kunnen gerichte verbeteracties worden geformuleerd. Benchmarking kan goed worden gebruikt als opstap voor BPR.

benchmarking-managementplatform-nl

In een benchmark zijn de volgende stappen noodzakelijk:

• vaststellen doelen;
• keuze van benchmark partner(s);
• ontwikkel meetmethoden, indicatoren en gegevensverzameling;
• het verzamelen van gegevens;
• analyse van discrepanties;
• presenteer resultaten en bespreek implicaties/verbeteringen en doelen;
• formuleer verbetervoorstellen en –plannen;
• controleer voortgang en planning.

Te gebruiken voor
Benchmarking kan, door het inzicht in sterktes en zwaktes, het bepalen van doelstellingen
ondersteunen. Daarnaast geeft een externe toetsing elke indicator een extra dimensie. Dit maakt het
mogelijk om de gerealiseerde prestaties te vergelijken met (uiteraard) de eigen targets, maar ook met
door andere organisaties gerealiseerde waardes. Processen worden transparant.

Kanttekening
• Voor de betrouwbaarheid of representativiteit van de gegevens is de keuze van de
benchmarks vaak erg lastig; het vergelijken van ‘appels met peren’ ligt op de loer.
• Benchmarking of bedrijfsvergelijking mag niet op zichzelf staan; doet de brancheleider het wel
goed en/of is het verstandig deze te volgen of juist een andere strategie te volgen.
• Cijfers en data verzamelen en gebruiken is één, maar het beleid erachter is veel belangrijker.

Literatuur
Verwey M.J. (1997). Benchmarking,  Berenschot: Utrecht

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten