Economie Kennisbank

Waarom financieel risicomanagement waarde kan toevoegen aan het bedrijf

In ‘Integrated Risk Management for the Firm: A Senior Manager’s Guide’ zet Lisa Meulbroek (Harvard Business School) uiteen waarom financieel risicomanagement waarde kan toevoegen aan de onderneming. Dit artikel zet beknopt haar argumenten uiteen alsook haar adviezen op welke wijze risico’s gemitigeerd kunnen worden en wat geadresseerd dient te worden.  

1: Waarom financieel risicomanagement waarde kan toevoegen aan het bedrijf
a) Meulbroek stelt dat het noodzakelijk is risicomanagement te faciliteren ten behoeve van de aandeelhouders om tegen lagere kosten kapitaal aan te trekken. Door middel van diversificatie ten aanzien van het portefeuille kunnen aandeelhouders risicomanagement toepassen. Dit heeft geen invloed op het risicoprofiel per onderneming, echter indien de onderneming een gedegen risicomanagementsysteem heeft, dan zullen investeerders een lagere vergoeding eisen in ruil voor meer zekerheid.

b) Meulbroek stelt dat het management waarde kan toevoegen middels een gedegen risicomanagementsysteem. Investeerders zijn geenszins in staat tegen dezelfde kosten bepaalde risico’s te mitigeren. Het management kan waarde verschaffen voor investeerders door zowel belastingdruk alsook kosten voor monitoring te verlagen.

c) Meulbroek stelt dat risicomanagement bijdraagt aan het reduceren van het ‘financial distress’ risk. Meer concreet gesteld betekent dit een reductie van het risico dat de onderneming in faillissement geraakt.

d) Meulbroek stelt dat het risicomanagement bijdrage levert aan het efficiënt en effectief maken van performance evaluatie. Een voordeel hierbij is gelegen in lagere kosten ten aanzien van monitoring welke verband houden met investeerders, klanten en leveranciers. Voorts kan risicomanagement een bijdrage leveren om disclosures informatiever te maken.

e) Meulbroek stelt dat risicomanagement bijdrage kan leveren door internal funding te verkrijgen voor investeringsprojecten. Het risico van external funding betreft in dit verband undervalued equity, zeker wanneer er onzekerheden zijn aangaande de uitkomst van het project. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan R&D.

2: Drie manieren om risico’s te mitigeren
Meulbroek stelt dat er drie manieren zijn om risico’s te mitigeren en dat er geen preferred one is. Een onderneming dient in dit verband te zoeken naar een optimale mix. De drie manieren betreffen: (1) operational risk management, (2) risk management using targeted financial instruments en (3) risk adjustment via capital structure.  
Meukbroek plaatst een aantal opmerkingen bij de genoemde manieren, namelijk dat – ten aanzien van operational risk management- dat het niet alleen gaat om de hoeveelheid risico welke een onderneming bereid is te nemen, maar dat het ook gaat om de bereidheid van klanten en leveranciers om hier een bijdrage aan te leveren. Omdat sommige risico niet kunnen worden gemitigeerd middels operational risk management, kunnen financiële instrumenten zoals derivaten (futures, swaps, options en/of verzekeringen) uitkomst bieden (risk management using targeted financial instruments). Dit geldt voornamelijk voor ondernemingen met een forse exposure op interest, vreemde valuta en commodity prices. Ten aanzien van risk adjustment via the capital structure, gaat het hier om het verlagen van de netto-schuld positie welke positief effectueert op het risico van financial distress, echter heeft dit nadelig effect op de reductie van de interest tax schield.

3: Integrated risk management system: 4 stappen en 7 soorten risico’s die geadresseerd moeten worden
Meulbroek stelt dat er vier stappen en zeven soorten risico’s geadresseerd dienen te worden.
De vier stappen betreffen als volgt:

 1. Identify Risks – identificeer alle risico’s
 2. Estimate probabilities – wat is de kans dat een risico zich voordoet?
 3. Access cost of risks should they occur – wat is de impact als het risico zich voordoet?
 4. Identify way to reduce risk and estimate cost of risk reduction – bepaal mogelijkheden om risico’s te mitigeren

De soorten risico’s welke de total firm risk bepalen betreffen als volgt:

 1. Input risk – stakingen van werknemers of key werknemers die vertrekken
 2. Tax risk – toename in de belasting last;
 3. Regulatory risk – milieu wet-en-regelgeving die wijzigt of sterkere importprotectie van landen
 4. Legal risk – rechtszaken
 5. Financial risk – inflatie, vreemde valuta en niet halen van convenanten
 6. Product Market Risk – verlies van klanten of incourante producten
 7. Operational Risk – machines die uitvallen.

Als laatste merkt Meulbroek op dat het van belang is dat de onderneming risicomanagement op strategisch niveau benaderd en aanpakt en niet te snel naar tactisch niveau afdaalt.

LITERATUUR
Meulbroek, Lisa K. “Integrated Risk Management for the Firm: A Senior Manager’s Guide.” Harvard Business School Working Paper, No. 02-046, Maart 2002.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten