Kennisbank

8 redenen waarom mensen in teams werken volgens van der Schoor en van der Wiel

Organisaties erkennen steeds meer de toegevoegde waarde van het werken in teams. Werkteams zijn in staat kwalitatief beter werk te leveren dan individuen, zijn in staat om flexibeler en sneller te reageren op veranderingen in de organisatorische omgeving, bezitten meer kennis en weten deze ook effectiever te gebruiken. In de literatuur zijn veel redenen te vinden om werk in teams uit te voeren. Van der Schoor en van de Wiel (2013) hebben een selectie gemaakt van acht belangrijke redenen die duidelijk maken waarom mensen in teams werken. Deze worden onderstaand weergegeven.

 1. Continuïteit en solidariteit
  Het werken in teams biedt mensen de mogelijkheid elkaar af te wisselen en op te vangen, zonder dat hierbij de gevraagde continuïteit (product- of dienstverlening) in gevaar komt. De continuïteit en de herhaalbaarheid worden beter geborgd door in een team te werken dan wanneer één iemand een product of dienst levert. Doordat mensen in een team het werk van een ander kunnen overnemen wanneer deze even niet optimaal presteert, zijn zij solidair. De veerkracht van het hele team om taken en verantwoordelijkheden op te vangen van een ander, bepaalt in grote mate de effectiviteit van een team.

 2. Continuïteit en reproduceerbaarheid
  Solidariteit binnen een team zorgt er niet alleen voor dat de continuïteit geborgd wordt. Teamwerk helpt tevens om op een prestatiegerichte en taakgerichte manier de continuïteit en reproduceerbaarheid te vergroten. Hierbij gaat het om het opbouwen van kennis en intelligentie binnen het team. Deze kennis is zowel impliciet als expliciet. Via expliciete regels houden teamleden elkaar aan gemaakte afspraken die betrekking hebben op de continuïteit. Teamleden spreken elkaar eerder aan wanneer blijkt dat een bepaalde afspraak overtreden dreigt te worden. De continuïteit wordt op deze manier veiliggesteld. Daarnaast ontwikkelt een team in de loop der tijd ook meer impliciete normen en regels, waardoor de manier van werken en de output meer voorspelbaar en herhaalbaar wordt. Deze normen en regels worden na een tijd onbewust bekwaam.

 3. Capaciteit/tijd
  Als individu ben je beperkt in tijd en capaciteit. Wanneer meerdere mensen tegelijkertijd aan het werk kunnen, maakt dat ze tot prestaties komen waar iemand alleen nooit toe in staat zou zijn geweest.

 4. Specialisatie
  Diverse onderzoeken hebben laten zien dat een succesvol team bestaat uit groepsleden met uiteenlopende expertises en persoonlijkheden.
  Specialisatie kan binnen teams op twee manieren voorkomen:

  1) een team bestaat uit teamleden met verschillende specialisaties, of
  2) een team bestaat uit allemaal specialisten op hetzelfde vakgebied.

  Teamwerk maakt het ontwikkelen van specialismen binnen een team mogelijk. De kwaliteit van het werk (resultaten en output) zal hierdoor toenemen.

 5. Nieuwe ideeën
  Vernieuwing van producten en diensten vindt plaats doordat meerdere mensen binnen een team nadenken over een probleem. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een team potentieel inventiever is dan een individu, omdat de kans groter is dat iemand met een oplossing komt waar de rest nog niet eerder aan gedacht had.

 6. Eigen ontwikkeling
  Eigen ontwikkeling is een belangrijke reden voor veel medewerkers om in een team te gaan werken. Teamwerk maakt leren van elkaar mogelijk. Nieuwe teamleden worden opgeleid in het vak, kennis en ervaring worden in een team uitgewisseld.

  7. Erbij willen horen: sociale wezens en sfeer
  Teamwerk is mensenwerk: mensen werken samen in een team om bepaalde doelen te bereiken. Mensen hebben de behoefte om ergens bij te horen. Het zijn sociale wezens die graag in groepsverband met elkaar willen werken.

  8.Hierbij willen horen: beeldvorming en omgeving
  Bestaande teams kunnen een bepaalde aantrekkingskracht uitoefenen op mensen. Hierdoor hebben mensen niet de behoefte om ergens bij te horen, maar men wil hierbij horen. Mensen willen deel uitmaken van een team met een inspirerende leider en bijdragen aan het inspirerende doel dat expliciet is vastgesteld door het team.

Bovengenoemde acht redenen zijn herkenbaar voor mensen die in een team werkzaam zijn, met name de normen en waarden die gelden binnen team en de mate van specialisatie en homogeniteit zijn interessante elementen die aansluiten bij identiteitsvorming.

LITERATUUR
Wiel, v.d. G, Schoor, v.d. J. (2017).  Teams van de toekomstLeidinggeven aan het nieuwe samenwerken. Boom Uitgevers: Amsterdam

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten