Inkoop Internationaal Management Logistiek Modellen Project en planning

Global Sourcing

Door de economische integratie, technologische ontwikkelingen en veranderingen in de informatievoorzieningen worden veel economische activiteiten uitgevoerd in het buitenland. Belangrijke thema’ s hierbij zijn global sourcing, outsourcing en offshoring. Het gaat hier bij om het uitbesteden van activiteiten of processen aan andere ondernemingen in binnen- en buitenland (outsourcing en offshoring) en in het inkopen van producten, kapitaal en arbeid e.d in het buitenland (global sourcing). Hier kunnen allerlei motieven aan ten grondslag liggen. Er zitten doorgaans ook forse risico´s aan vast. Zo kunnen er kwaliteitsproblemen ontstaan, de communicatie moeizaam verlopen en resultaten sterk tegenvallen.
Om die reden is het noodzaak dat wanneer sprake is van een global sourcing-project er een integrale aanpak en zorgvuldige voorbereiding wordt getroffen om de kans op succes substantieel te verhogen. Met behulp van het Global Sourcing model wordt het desbetreffende global sourcing-vraagstuk geanalyseerd door de volgende stappen:

1.Evalueren van de strategie
Bij deze stap gaat het erom dat wordt vastgesteld wat de bedrijfskarakteristieken van de organisatie zijn. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de positie van de ondernemer in de markt, de strategie op zowel korte als lange termijn en hetgeen waar de organisatie zich mee onderscheid ten opzichte van de concurrentie.

2.Communicatie
Misschien wel het belangrijkste element bij het realiseren van economische activiteiten in het buitenland is de communicatie. Door cultuurverschillen en een andere taal is dit een kritisch element waar vel aandacht aan besteed moet worden. Bij communicatie draait het er dan ook dat twee partijen elkaar begrijpen. Om een heldere communicatie te bewerkstelligen kan een organisatie de cultuurverschillen overbruggen. Daarnaast helpt het om het aantal personen die betrokken zijn bij de communicatie te beperken. Tevens kan het beperken tot een persoon met een achtervanger per proces stimulerend werken.

3.Bepalen van de activiteiten of processen die uitbesteed worden
Deze stap gaat in op het vaststellen van de processen of activiteiten die een onderneming wil uitbesteden of wel bij een andere onderneming wil inkopen. Het is hierbij noodzakelijk dat het uit te besteden procesdeel tot in detail wordt beschreven (in termen van technische bewerkingen, materialen, kennis, expertise en toepassingen), omdat op basis hiervan  mogelijke partners kunnen worden beoordeeld. Bij een dergelijke beoordeling dient tevens worden meegenomen of een potentiële partner ook beschikt over hetgeen noodzakelijk is om tot oplevering te komen. Verder dient er in deze fase tevens te worden vastgesteld wat de batchgrootte is, de frequentie hiervan, de voorraad en de wijze van transport.

4. Opzetten van procesbeheersing
De procesbeheersing bepaalt op welke wijze het proces gecontroleerd en aangestuurd dient te worden. In deze fase wordt hoofdzakelijk bepaald op welke momenten controles plaats zullen vinden. Het is hierbij belangrijk dat meetmomenten concreet omschreven zijn alsook wat er gemeten dient te worden en wat er dient te gebeuren wanneer er wordt afgeweken van de norm. Laatst genoemde is zeer cruciaal om tot juiste afspraken te komen als het gaat om de kwaliteit. Gelet op mogelijke taal- en cultuurverschillen is het derhalve noodzakelijk om die afspraken helder te hebben, zodat afwijkingen bij normstellingen op deze manier worden ingeperkt.

Voor westerse ondernemingen is dit model een goede basis op een overeenkomst aan te gaan met een partner, echter dient te worden opgemerkt dat in vele landen, en de culturen die daarmee samenhangen, het niet altijd gebruikelijk is dat alles tot in detail wordt vastgesteld en dus op dergelijke wijze een overeenkomst na te leven. 

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.