C Wiki

CRS

Het Common Reporting Standard (CRS) is een internationaal overeengekomen standaard voor de automatische uitwisseling van financiële gegevens tussen belastingautoriteiten. Het is ontwikkeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) als reactie op zorgen over offshore belastingontduiking en de behoefte aan verbeterde transparantie in het mondiale financiële systeem.

Het CRS vereist dat financiële instellingen, zoals banken en andere financiële dienstverleners, informatie verstrekken over rekeningen van buitenlandse ingezetenen aan de belastingautoriteiten van het land waarin de rekeninghouder fiscaal inwoner is. Deze informatie omvat onder andere het saldo van de rekening, rente-inkomsten, dividendbetalingen en de verkoopopbrengst van financiële activa.

De belastingautoriteiten van de deelnemende landen wisselen deze financiële gegevens automatisch uit, zodat belastingontduiking en het verbergen van vermogen in het buitenland moeilijker worden. Het doel van het CRS is om de fiscale transparantie te vergroten, belastingontduiking te verminderen en ervoor te zorgen dat belastingplichtigen ‘eerlijk’ bijdragen aan het belastingstelsel van hun land.

Het CRS is van kracht in meer dan 100 landen en wordt gebruikt als een middel om de internationale belastingontduiking en -ontwijking aan te pakken. Het helpt belastingautoriteiten bij het verkrijgen van relevante informatie om de juistheid van belastingaangiften te controleren en ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven hun belastingverplichtingen naleven.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten