Marketing Modellen Ondernemerschap Strategie

Groeistrategieën van Ansoff

Het Ansoff-model helpt een organisatie bij het formuleren van groeistrategieën. Groeistrategieën ontstaan door met de sterkten van een organisatie in te spelen op de kansen die zich voor doen in de omgeving. Het model van Ansoff onderscheid een tweetal dimensies, namelijk de markt waar een organisatie zich op wil focussen en de producten of diensten die de organisatie wil aanbieden op die markten. Binnen de dimensies markten en producten/diensten wordt weer een tweedeling gemaakt op basis van bestaande- en nieuwe markten en bestaande- en nieuwe producten en of diensten. Door deze vier elementen aan elkaar te koppelen ontstaan er een viertal strategieën, namelijk marktpenetratie, productontwikkeling, marktontwikkeling en diversificatie. Onderstaand  een visuele weergave van het model. Vervolgens worden de vier strategieën uiteengezet.

Ansoff plaatje

Marktpenetratie
Marktpenetratie heeft betrekking op het afzetten van bestaande producten of diensten op bestaande markten. Het gaat er hier om dat het huidige marktaandeel vergroot wordt. Organisaties hanteren dus dezelfde waardepropositie voor dezelfde markt, want door een andere inzet van de marketingmix kan een organisatie het marktaandeel vergroten.

Marktontwikkeling
Marktontwikkeling focust zich op het afzetten van bestaande producten of diensten op nieuwe markten. Het doel hiervan is om meer producten en diensten af te zetten op markten die de organisatie nog niet eerder betreden heeft.

Productontwikkeling
Productontwikkeling focust zich op het afzetten van nieuwe producten of diensten op bestaande markten. Organisaties vernieuwen of verbeteren de producten of diensten om beter op de behoeften en eisen van de afnemer in te kunnen spelen.

Diversificatie
Diversificatie focust zich op het afzetten van een nieuw product of dienst op een nieuwe markt. Organisatie gaan op zoek naar nieuwe producten en markten als de huidige markten verzadigd raken. Organisaties gaan dus naast het huidige product- en dienstaanbod nieuwe producten en diensten aanbieden en doen dat ook op nieuwe afnemersmarkten in tegenstelling tot productontwikkeling.

Het model van Ansoff is een zeer bruikbaar bij het vaststellen van een groeistrategie van een organisatie. Het model wordt veel gebruikt bij de formulering van strategische opties na een in- en extern onderzoek. Tevens dient het als basis voor verder onderzoek wat betreft de te volgen strategie.

LITERATUUR
Ansoff, H.L. (1965). Corporate Strategy. McGraw-Hill, New York.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.