L Wiki

Leermoeilijkheden

Om tot een gedegen analyse te komen aangaande het leergedrag en eventuele leerfouten binnen een organisatie, is het noodzakelijk om leermoeilijkheden aan te duiden en te omschrijven. Leermoeilijkheden kunnen worden belicht vanuit drie dimensies, namelijk moeilijkheden op individueel niveau, team- en groepsniveau en organisatieniveau.

1: Leermoeilijkheden op individueel niveau
Er kunnen verschillende redenen zijn die verband houden met leermoeilijkheden op individueel niveau. Deze zijn het niet kunnen zien van de verandering (1), zelfgenoegzaamheid (2), illusie van volledige en correcte informatie (3), confirmatiebias (4) en de evaluatiebias (5).

2: Leermoeilijkheden op team- en groepsniveau
De leermoeilijkheden op team- en groepsniveau komen samen in het groepsdenken (Groupthink), welke een blokkade kan vormen bij besluitvorming in algemene zin en bij het leren in organisaties in het bijzonder. Kenmerken van ‘groupthink’ zijn geordend  in drie categorieën, namelijk zelfoverschatting (1), collectieve vernauwing van rationaliteit (2) en conformeringdruk (3).

3: Leermoeilijkheden op organisatieniveau
Omstandigheden die het leren op organisatieniveau bemoeilijken, daartoe kunnen worden gerekend het ontbreken van een visie betreffende het collectief leren in het licht van strategie/ en beleidsvorming, geen informatie over bedrijfsaangelegenheden, onbrekende collectieve competenties betreffende meesterschap, gemeenschappelijke visies en systeemdenken, een cultuur waarin leren niet nodig wordt geacht en waarin fouten worden bestraft, een organisatiestructuur die participatie en overleg onmogelijk maakt, ontbrekend/falend HR-beleid en het gebrek aan steun van het management.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten