L Wiki

Loopbaanfase en kenmerken

Loopbaan­fase

Persoons-

ont­wikke­ling

Loop­baan-

plan­ning­

Loopbaan-

mana­gement

Loopbaan-

begeleiding

Aanloopfase

alternatie­ven en voor­uit­zichten

voorlich­ting en in­formatie

bieden van geschikte aan­loop­func­tie

selecteer

ge­schikte taken en opdrachten

Opbouwfase

verwachtin­gen en voor­waarden

advisering en functie­beoor­de­ling

erkenning van presta­ties

feedback over gele­verde pres­taties

Stabilisatie­fase

voortgang en moge­lijkhe­den

begeleiden en bieden van kansen

deskundig­heids­bevor­dering

toewijzen van mentor,

assessment

Midcareer­fase

carrièrekansen en persoonlij­ke levens­sfeer

carrièrekansen op langere ter­mijn

afstemmen beroeps­sfeer en persoon­lij­ke levens­sfeer

afstemmen op persoon­lijke le­vens­sfeer

Handha­vings­fase

koers ver­leggen

kennis en kunde over­dragen, bie­den van al­terna­tieven

autonomie, herijken van de positie

zoek een goede `nic­he’ binnen de organi­sa­tie

Terugtrek­fase

financiële en persoon­lijke as­pecten

erkenning van huidige rol

voorberei­den op pen­sione­ring

gebruik consul­tancy vaardig­he­den, afbouw

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten