Studies

Product & Portfoliomanagement (Post HBO)

Productmanagement is een zeer dynamische discipline. Mede gelet op die dynamiek hebt als productmanager een belangrijke rol binnen de organisatie. U bent de spil tussen enerzijds onderzoek, productontwikkeling en anderzijds marketing, verkoop en financiën. Om deze rol gedegen te kunnen uitvoeren heeft u de nodige kennis en vaardigheden nodig. De Post HBO opleiding Product & Portfoliomanagement reikt u alle concepten, inzichten, tools en vaardigheden aan die u als productmanager nodig heeft om de taken en verantwoordelijkheden van het vak te kunnen dragen en als productmanager te kunnen excelleren.


Utrecht Business School heeft een unieke opleiding post HBO Product & Portfoliomanagement ontwikkeld in samenwerking met docenten uit de wetenschap als succesvolle ondernemers uit de praktijk.
In slechts drie maanden krijgt u kennis en tools toegereikt om uw rol als productmanager te vervullen én te kunnen excelleren.

Welke thema’s staan centraal in deze module?

 • Welke trends zijn er op het gebied van product en portfoliomanagement?
 • Hoe kan ik een productstrategie formuleren die in lijn is met de bedrijfsstrategie?
 • Hoe kan ik een productplan lanceren, wat zowel haalbaar als concurrerend is?
 • Hoe kan ik een financieel businessplan opstellen voor mijn productportfolio?
 • Hoe kan ik een productstrategie integreren en implementeren in de organisatie?
 • Welke rol spelen bedrijfscultuur en interne politiek bij de strategie-uitrol?
 • Welke skills zijn vereist om productplannen in de organisatie door te voeren?
 • Hoe meet ik de effectiviteit van de product/ portfoliostrategie?

Wat haal ik eruit?

 • Na afloop van de Post HBO opleiding Product & Portfoliomanagement bent u in staat om zelfstandig uitvoering te geven aan het product/ portfoliobeleid.
 • U weet wat de strategische en praktische implicaties van uw keuzes zijn.
 • U weet hoe u tot een juiste productstrategie kunt komen en weet ook hoe u in logische stappen tot een succesvolle executie kunt komen.
 • U bent in staat om grip te houden op het dagelijkse product management en op de juiste momenten bij te sturen.
 • Tot slot bent u op de hoogte van de laatste kennis en inzichten op het gebied van research, product development, financiële planning en marketing.

Hoe ziet de opleiding eruit?
De opleiding is zo opgezet om u in praktische zin, en in relatief kort tijdsbestek, zoveel mogelijk bij te brengen over HR-analytics en datamanagement. U redeneert gedurende de opleiding terug vanuit een bedrijfskundig perspectief. Tijdens uw opleiding/ referaat wordt u begeleid door een hoofddocent. De hoofddocent is gedurende de opleiding beschikbaar voor uw vragen, opmerkingen en zal u daar waar nodig ondersteunen. De hoofddocent beoordeelt u aan het einde van de opleiding.
De opleiding duurt ongeveer 3 maanden en omvat 10 colleges. Het aantal deelnemers is gemaximeerd van 10-15 deelnemers, zodat we afdoende persoonlijke aandacht kunnen bieden.
De opleiding, in het bijzonder de thema’s die centraal staan, zien er als volgt uit:  

Dag 1: Strategie, organisatiebeleid en de rol van product management (college 1 en 2)
Gedurende dit college ontwikkelt u een heldere visie op uw rol als productmanager binnen de organisatie. Er wordt ingezoomd op de strategische context, het organisatiebeleid en de rol van productmanagement hierin. Thema’s die verder aan bod komen zijn: marktsegmentatie,  consumer insights, conceptcreatie, verwachtingen R&D  en waardepropositie-ontwikkeling.

Dag 2: Productontwikkeling, planning en lancering (college 3 en 4)
Gedurende dit college leert u hoe u op een effectieve manier van concept tot productlancering kunt komen. Er wordt ingezoomd op de aan productmanagement gekoppelde gebieden als marktonderzoek, financiële planning, productontwikkeling en marketing en er wordt uitgelegd hoe u deze afdelingen (de interne organisatie) mee kunt krijgen. U leert tot slot hoe u een goed productplan kunt opstellen.

Dag 3: Product- en portfoliomanagement (college 5 en 6)
Gedurende dit college leert u hoe u grip kunt houden op het productmanagementproces. Vragen die aan bod komen zijn: In welke mate behouden uw producten hun relatieve posities in de markt en hoe kunt u hierop inspelen? Hoe kunt u uw competitief voordeel uitspelen? Hoe gaat u om met portfoliovraagstukken? Tevens wordt er ingezoomd op het financiële aspect. U leert o.a. hoe u een financieel businessplan voor uw productportfolio ontwikkelt en hoe u het budget  kunt berekenen en hoe u dit  onder controle houdt.

Dag 4: Bedrijfscultuur en interne weerstand (college 7 en 8)
Gedurende dit college leert hoe u uw product/ portfoliostrategie intern kunt doorvoeren. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiecultuur, identiteit en waarden, interne weerstand, draagvlakcreatie en change management. U krijgt nieuwe methoden en instrumenten aangereikt waarmee u uw productstrategie gedegen ten uitvoer kunt brengen en u weet welke krachten er spelen binnen organisaties en hoe u daarmee uw voordeel kunt doen.

Dag 5: Implementatie product & portfoliobeleid (college 9 en 10)
Gedurende dit college leert u hoe u de organisatie gereedmaakt voor de implementatie van uw product/ portfoliostrategie. U leert hoe u doelstellingen opstelt, hoe u dit kunt managen, maar bovenal: hoe u grip en sturing kunt houden op het totale implementatieproces. U wordt tot slot bijgespijkerd over alle ins en outs van het monitoringproces. Op welke KPI’s wordt er gestuurd, welke metrics worden er gehanteerd en hoe en wanneer dient er bijsturing in het proces plaats te vinden?

Wie kan zich aanmelden voor de opleiding?
Deze opleiding is bedoeld voor professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van Product & Portfoliomanagement.
De opleiding betreft een executive training, inhoudende dat een bepaald werk- en denkniveau noodzakelijk is. Doorgaans hebben onze deelnemers een marketingachtergrond, 5 tot 15 jaar relevante werkervaring en HBO+ denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, echter is onze ervaring dat het optimale leerresultaat gelegen is een ruime(re) werkervaring. Gelet op het gemaximeerd aantal deelnemers kan er sprake zijn van selectie.

Is het mogelijk om een college bij te wonen alvorens ik beslis?
Utrecht Business School (UBS) biedt u verschillende mogelijkheden, zodat u kunt beoordelen of de opleiding aansluit bij uw behoefte en verwachtingen.
Wij adviseren u in beginsel contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend – en confidentieel- gesprek.
Ook kunt u geheel kosteloos en digitaal introductiecursussen volgen binnen alle door Utrecht Business School aangeboden clusters en samenhangende (verkorte) opleidingen.  

Ik ben op zoek naar gerichte ontwikkelmogelijkheden op het gebied van Productmanagement
Utrecht Business School (UBS) biedt verschillende mogelijkheden die aan uw behoeften tegemoet komen. Zo biedt UBS diverse verkorte opleidingen en cursussen aan om gericht te ontwikkelingen.
UBS biedt tevens gerichte kennissessies en zogenaamde bustours aan.

Ik zoek een andere opleiding
Utrecht Business School biedt tal van andere opleidingen en verkorte trajecten aan op bedrijfskundige terreinen. Zie daartoe:

Ik heb vragen die hier niet worden beantwoord
Indien u vragen hebt, kunt u contact met ons opgenomen. Ook kunt u uw contactgegevens achterlaten en wij zullen u dan zo snel mogelijk contacteren. Het gesprek zal confidentieel worden behandeld.


 

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.