Change management Management Modellen Procesmanagement Project en planning

RASCI-MODEL

RASCI betreft een hulpmiddel om verantwoordelijkheden en bevoegdheden in een organisatie op heldere wijze inzichtelijk te maken. RASCI is gebaseerd op de responsibility charting welke exact aangeeft wat effectief de rolverdeling is tussen personen welke samen een bijdrage in het proces dienen te leveren. RASCI staat voor Responsible, Accountable, Supporting, Consultable en Informable. In het Nederlands vertaald: VEORI (Verantwoordelijk, Eindverantwoordelijk, Ondersteunend, te Raadplegen en te Informeren).De methode gaat uit van vijf rollen welke onderstaand zijn weergegeven:  

  • Responsible (Verantwoordelijke): degene die moet zorgen dat de activiteit wordt uitgevoerd. De persoon dient de kwaliteit en tijdigheid van het afgesproken resultaat te waarborgen (proceseigenaar).
  • Accountable (Eindverantwoordelijke): degene die aanspreekbaar is op het resultaat. Doorgaans is dit de meerdere van de verantwoordelijke, die bijvoorbeeld via managementrapportages of op de hoogte moet zijn, echter meestal niet zelf bij de uitvoering is betrokken.
  • Supporting (Ondersteuner): iemand die bijdraagt aan de uitvoering en helpt bij de totstandkoming van het resultaat, echter hier geen verantwoordelijkheid voor draagt.
  • Consultabele (te Raadplegen): iemand die tijdens de uitvoering geraadpleegd dient te worden en het proces nog kan beïnvloeden.
  • Informable (te Informeren): iemand die geïnformeerd dient te worden over het resultaat van de activiteit, echter het resultaat niet meer kan beïnvloeden. Het gaat hier doorgaans om een persoon die informatie nodig heeft ten behoeve van eigen werkprocessen (informatieplicht).

In de matrix staan:

  • op de horizontale as de namen van de personen of de functionele rollen.
  • op de verticale as de op te leveren resultaten, betrokken processen of activiteiten.

Het RASCI-model is een heldere tool om in één opslag alle deelnemers, activiteiten en vooral verantwoordelijkheden te kunnen inzien. Het op gedegen wijze belegen van verantwoordelijkheden is kritisch in de bedrijfsvoering, en in het bijzonder in een projectomgeving. Zichtbaar is echter dat RASCI op verschillende manieren wordt toegepast. Sommigen gebruiken R (Responsible) en A (Active) om de (R) verantwoordelijke en (A) uitvoerende vast te leggen. Ook zijn er organisaties die S (Sign-off) gebruiken om te duiden dat er nog iemand verantwoordelijk is gesteld om het proces goed te keuren. In een dergelijke situatie lijkt de verantwoordelijkheid verdeeld te zijn over meerdere personen welke de vraag oproept waarom die verantwoordelijkheden gedeeld worden. Het is derhalve van cruciaal belang om de uitleg van de RASCI-tabel helder te hebben alvorens deze in de organisatie wordt gebruikt.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten