Change management Kennisbank Leiderschap Management Management Modellen Procesmanagement

De 9 interventies van de groepsbegeleider volgens Dyler

William G. Dyer (1969), professor in Organisatieverandering en Groepsdynamica, onderscheidt negen categorieën van interventies die iedere teammanager,  teamleider of gespreksleider zou moeten beheersen. De categorieën zijn als volgt:

1. Hoofdaandacht op de inhoud
Dit bestaat uit het meedelen van relevante informatie, mening, ervaring en dergelijke.

2. Hoofdaandacht voor het proces
De begeleider verlegt de aandacht naar wat er gaande is in de groep zelf.

3. Doorvragen naar gevoelens
Een interventie van dit soort zou kunnen zijn: ‘Hans, wat ging er door je heen toen de groep niet wilde ingaan op jouw inbreng?’

4. Verstrekken van directieven
De groepsleider kan het groepsgedrag structureren door het geven van directieven (opdrachten).
Het is echter wel raadzaam dit op een contextgebonden wijze te verrichten.
De  theorie van Situationeel Leiderschap van Hershey en Blanchard kan hierbij behulpzaam zijn.

5. Rechtstreekse feedback
De groepsleider kan een groepslid of de hele groep feedback verschaffen ten aanzien van diens functioneren, maar tegelijk dient hij ook te bevorderen dat de groepsleden elkaar stimuleren tot reacties.

6. Cognitieve inbreng
Soms is de rol van expert van belang, maar de expert-informatie van groepsleden dienen ook te worden benut.

7. Vervullen van groepsfuncties
De groepsbegeleider kan met een groot aantal taak- en procesfuncties de groepsvoortgang ondersteunen. Hij kan bijvoorbeeld interveniëren via taakrollen door te zoeken naar meningen op wat er gebeurt in de groep, hij kan de werkwijze aanpassen, het groepsdoel opnieuw formuleren. Hij kan interveniëren via procesrollen als aanmoedigen, harmoniseren en spanning reduceren.

8. Diagnose-interventie
De groepsleider kan benoemen wat hij ziet gebeuren en wat daarvan de oorzaken zouden kunnen zijn en daarna de groep vragen om nog meer mogelijkheden. Zo kan hij de groep stimuleren naar eigen proces te kijken.

9. Beschermingsinterventie
Soms komt de groepsleider tussenbeide om een groepslid (tegen zichzelf) in bescherming te nemen.

Literatuur
Dyer, W.G (2010) Team Building: Proven Strategies for Improving Team Performance. Jossey Bass.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten