S Wiki

Stakeholderdialoog

Een stakeholderdialoog is een dialooggesprek rondom een bepaald thema met stakeholders. Dit kan een vraag of probleem betreffen waar een stakeholder mee verder wil en waarvoor brede input noodzakelijk is. Het nut van een stakeholderdialoog kan dus per stakeholder verschillen. Bij een dialoog horen specifieke regels en uitgangspunten. De meest primaire betreffen;

  • luister met aandacht en respect; iedereen is even belangrijk
  • Vel geen oordeel over wat je hoort en kijk verder dan je eigen opvatting 
  • meningen worden naast elkaar gelegd; er is geen sprake van het overtuigen van de ander. 

Om dit proces in goede banen te leiden is het raadzaam om een onafhankelijke dialoogleider aan te stellen. Deze kan er voor zorgen dat er in een gelijkwaardige sfeer gesproken wordt en dat het doel van de dialoog ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

De voordelen van een stakeholderdialoog
Een stakeholderdialoog kent vele voordelen: onderlinge samenwerking, kennis uitwisseling en reflectie. Door de veilige setting maken deelnemers hun wensen en verwachtingen makkelijker kenbaar. Tijdens een dialoog ligt de nadruk niet op wat een organisatie doet, maar hoe het gedaan wordt. Door de verbindende manier van het gesprek ontstaan er nieuwe inzichten, kaders en antwoorden rondom het gespreksthema. De dialoog creëert bij alle partijen draagvlak en een beter beeld van de complexe werkelijkheid. Met een onafhankelijke dialoogleider kan ook de opdrachtgever als een gelijkwaardige partij aan de dialoog deelnemen.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten