S Wiki

Structuration theory

Betreft een theorie die gaat over de relatie tussen agent en structuur. Structuren betreffen abstracte codes of patronen welke richting geven aan ons gedrag in sociale omgevingen. Structuren bestaan weliswaar buiten en onafhankelijk van een agent, maar zijn voor agenten beschikbaar als een blauwdruk voor handelen in een specifieke tijd-plaats setting. Agency is de belangrijkste eigenschap van een sociaal systeem. Agency wordt gedefinieerd als de doelgerichte handelingen van zelfbewuste individuen als zij handelen samen met anderen in sociale situaties. Giddens onderscheidt het praktische en het discursieve niveau van bewustzijn. Op het praktische niveau van bewustzijn monitoren agenten gedrag van zichzelf en van anderen door impliciet gebruik te maken van een reservoir aan kennis (b.v. als wij spreken zijn wij ons vaak niet bewust van de grammatica-regels). Op het discursieve niveau kunnen agenten hun handelingen in sociale settings beredeneren en rationaliseren. Structuur en agency zijn twee zijden van een medaille, die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Alle sociale handelingen omvatten structuur en structuur omvat sociale handelingen: agency en structuur zijn in alle menselijke activiteiten voortdurend onlosmakelijk met elkaar verweven.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

De redactie wordt verzorgd door Nomair van Wijk (organisatieadviseur) en Ruben de Bruijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie