Scrum-methode

Scrum betreft een agile werkwijze, op gronde van een filosofie (´see-feel-change´), die de wendbaarheid vergroot en het mogelijk maakt om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van de doelgroep alsook eindgebruiker. Voorgenoemde wordt verricht door effectief keuzes te maken alsmede efficiënt met tijd en middelen om te gaan. Tevens ook door toepassing van heldere communicatie binnen een zelfsturend team, en flexibiliteit die hiermee gepaard gaat, om gedurende een traject bij te kunnen stur...
Lees verder

Test-driven development (TDD)

Test-driven development (TDD) wilt zeggen dat er een geautomatiseerde test wordt geschreven alvorens iemand start met de werkelijk functionaliteit te programmeren. Hierbij wordt net afdoende code geschreven om de test te laten slagen, waarna de code refactored wordt teneinde de leesbaarheid te vergroten en eventuele fouten er uit te halen. Dit is vervolgens een repetitive cycle.Reflecties op test-driven development: TDD is doorgaans lastig. Het duurt een tijd voordat de programmeur het doorgro...
Lees verder

Agile leadership

Agile leadership wordt door velen beschouwd als het antwoord op toenemende organisatorische wendbaarheid en wordt in het verlengde daarvan beschouwd als een nieuwe manier van leidinggeven die passend is bij de toenemende wendbaarheid van organisaties. Een wendbaar leider is een leider die ten gevolge van een ontwikkeling van zijn of haar gedragsrepertoire een hoge mate van flexibiliteit kan hanteren betreffende het aansturen van werknemers. Dit betekent concreet dat de leider niet het eigen men...
Lees verder