Kennisbank Management

Agile leadership

Agile leadership wordt door velen beschouwd als het antwoord op toenemende organisatorische wendbaarheid en wordt in het verlengde daarvan beschouwd als een nieuwe manier van leidinggeven die passend is bij de toenemende wendbaarheid van organisaties.
Een wendbaar leider is een leider die ten gevolge van een ontwikkeling van zijn of haar gedragsrepertoire een hoge mate van flexibiliteit kan hanteren betreffende het aansturen van werknemers.
Dit betekent concreet dat de leider niet het eigen mensbeeld projecteert op de medewerkers, maar hen afdoende ruimte verschaft om de invulling van de rol zodanig vorm te geven dat ze is staat worden gesteld te excelleren.

Het concept van wendbaar leiderschap is gestoeld op het idee dat de mens het meest agile onderdeel van de organisatie is. Mensen zijn in staat hun denken en doen op elke situatie aan te passen. De mens wordt in dit verband van nature agile beschouwd.
Echter zijn (traditionele) leiderschapsstijlen en organisatiestructuren er juist op geënt deze wendbaarheid weg te nemen en systemen dominant te maken. Wendbaar leiderschap wordt als het antwoord beschouwd op die paradox en stimuleert leiders om de context zo vorm te geven dat mensen weer de ruimte krijgen om wendbaar te zijn.

De principes van wendbaar leiderschap
Leiders die succesvol wendbaar leiderschap toepassen worden getypeerd door het hanteren van drie primaire principes:

  1. Wendbare leiders zijn in staat dagelijks succesvol om te gaan met paradoxen en dilemma’s die binnen de organisatie spelen. Dergelijke dilemma’s komen in iedere organisatie met regelmaat terug: er is niet één organisatie die vrij is van dilemma’s. Veelal is er voor dergelijke problematiek geen eenduidige oplossing beschikbaar. Wendbaar leiders weten deze uiteenlopende problemen echter effectief te managen en daadkrachtig te verhelpen en maken op deze wijze groei mogelijk.

  2. Wendbare leiders zijn in staat abstract te denken en kunnen afhankelijk van waar de situatie om vraagt in-of uitzoomen. Dat houdt in dat zij indien nodig alle details van de operatie kennen, maar ook kunnen schakelen tussen verschillende aggregatieniveaus.

  3. Wendbare leiders hebben in hun leiderschapsstijl de balans gevonden tussen flexibiliteit en directiviteit. Wendbaar leiderschap suggereert geen honderd procent dienend leiderschap. Echte leiders moeten in bepaalde situaties ook directief kunnen zijn en een duidelijke sturing kunnen uitvoeren op het team.
    Dit onderscheidt leiders immers van de rest van de medewerkers.

De voordelen van wendbaar leiderschap
Het hanteren van een wendbare leiderschapsstijl brengt een belangrijk voordeel mee voor de gehele organisatie: het helpt leiders namelijk in een dynamische en veranderende tijd hun organisatie en werknemers te transformeren en relevant te blijven in de toekomst.

In toenemende mate ondergaan steeds meer organisaties een digitale transformatie. Dat heeft als gevolg dat traditionele businessmodellen steeds meer op de tocht komen te staan. Leiders vragen zich steeds meer af hoe zij hun organisatie klaar kunnen maken voor de toekomst en kunnen zorgen dat zij relevant blijven.

Als leider wordt dan afgedwongen om kritische vragen te stellen als het gaat om in welke business wordt begeven en hoe naar een nieuwe organisatie toegewerkt kan worden. Om dat op een goede wijze te kunnen doen, dient de leider  succesvol zijn in het gelijktijdig managen van business én van verandering.

Om verandering succesvol te kunnen managen zal de leider tevens een wendbare leiderschapsstijl moeten hanteren. Klanten veranderen snel, nieuwe businessmodellen worden geïntroduceerd en dit dwingt de leider en organisatie hier op in te spelen wil ze de boot niet missen.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten