Changemanagement ICT-management Innovatie Kennisbank Kwaliteitsmanagement Leiderschap Management Management Modellen Procesmanagement Project en planning Strategie

Scrum-methode

Scrum betreft een agile werkwijze, op gronde van een filosofie (´see-feel-change´), die de wendbaarheid vergroot en het mogelijk maakt om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van de doelgroep alsook eindgebruiker. Voorgenoemde wordt verricht door effectief keuzes te maken alsmede efficiënt met tijd en middelen om te gaan. Tevens ook door toepassing van heldere communicatie binnen een zelfsturend team, en flexibiliteit die hiermee gepaard gaat, om gedurende een traject bij te kunnen sturen. Scrum garandeert in beginsel zichtbaar resultaat op korte termijn om op deze wijze deadlines te kunnen behalen.

Het traject of opdracht wordt doorlopen middels een scrumboard welke onderstaand is weergegeven. Hierin staan alle punten welke opgepakt dienen te worden ten behoeve van het op te leveren eindproduct.

Scrum-rollen
Er zijn drie rollen te duiden bij het ‘scrummen’, namelijk (1) de product owner, (2)de scrummaster en (3) het ontwikkelteam. De genoemde rollen worden onderstaand beknopt uiteengezet.

 1. De product owner
  De product owner houdt contact met interne en externe stakeholders en op grond van gesprekken met deze actoren, en samenhangende outcomes, bepaald the product owner welke opdracht het ontwikkelteam als eerst dient op te pakken.

 2. De scrummaster
  De scrummaster draagt zorg dat het ontwikkelteam optimaal functioneert.
  Dit wordt verricht door middel van een planning en/of coaching. De scrummaster raadpleegt tevens de product owner voor verduidelijking(en).

 3. Het ontwikkelteam
  Het ontwikkelteam ontvangt van de product owner input als het gaat om welk project of opdracht de hoogste prioriteit kent of kennen en derhalve opgeleverd dienen te worden.
  Het ontwikkelteam is, zoals eerder gesteld, een zelfsturend en zelf functionerend team welke dus zelf invulling geeft aan de projecten en/of opdrachten die de product owner het ontwikkelteam meegeeft.

Meetings ten behoeve van sprint(planning)
De sprintplanning is een zeer cruciale meeting, waarschijnlijk het meest belangrijke binnen scrum. Een slecht uitgevoerde sprintplanning kan de hele sprint, die over het algemeen tussen de 1 en 4 weken duurt, volstrekt teniet doen. Het doel van de sprintplanning is om het team voldoende informatie te verstrekken om ongehinderd een aantal weken werkzaamheden te verrichten. In het kort gesteld is de concrete output van een sprintplanning als volgt:

Een sprint goal
Een lijst van teamleden (en samenhangende toewijdingsniveaus, indien niet 100%)
Een sprint backlog (een lijst van stories die worden behandeld in de huidige sprint)
Een vooraf opgestelde sprint demo datum
Een vooraf bepaald tijdstip en locatie voor de daily scrum meetings.

Welke kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij de Scrum-methode?

Hoewel de Scrum-methode populair is en veel voordelen biedt, zijn er ook enkele kanttekeningen die kunnen worden geplaatst. Hier zijn een paar mogelijke kanttekeningen bij de Scrum-methode:

 1. Leercurve: Scrum is een complexe methode en kan een behoorlijke leercurve hebben, vooral voor teams die nieuw zijn in Agile-methodologieën. Het vergt tijd en inspanning om alle concepten, rollen en praktijken te begrijpen en effectief toe te passen.
 2. Inefficiënt voor kleine projecten: Scrum is vooral effectief voor grote en complexe projecten waarbij flexibiliteit en continue aanpassing belangrijk zijn. Voor kleine projecten kan het toepassen van de volledige Scrum-methodologie te omslachtig zijn en meer tijd kosten dan nodig is.
 3. Vereist betrokkenheid van het hele team: Scrum vereist een hoge mate van betrokkenheid en participatie van alle teamleden. Als niet iedereen volledig betrokken is of niet begrijpt hoe Scrum werkt, kan het de effectiviteit van de methode belemmeren.
 4. Risico van overmatige focus op korte termijn planning: Scrum werkt met korte iteratieve sprints, meestal van één tot vier weken. Dit kan resulteren in een sterke focus op de korte termijn planning en het behalen van sprintdoelen, waardoor het moeilijker kan zijn om aandacht te besteden aan bredere strategische planning en lange termijn doelen.
 5. Afhankelijkheid van teamdynamiek: Scrum is gebaseerd op zelforganiserende teams die autonoom werken. Als er problemen zijn met de teamdynamiek, zoals gebrek aan samenwerking of onvoldoende communicatie, kan dit de effectiviteit van de Scrum-methode negatief beïnvloeden.
 6. Beperkte voorspelbaarheid van het eindresultaat: Scrum legt de nadruk op flexibiliteit en het vermogen om zich aan te passen aan veranderende vereisten. Hoewel dit gunstig kan zijn in een snel veranderende omgeving, kan het ook leiden tot een verminderde voorspelbaarheid van het eindresultaat, vooral als de vereisten vaak veranderen tijdens het project.

Het is belangrijk op te merken dat veel van deze kanttekeningen kunnen worden aangepakt door een goede implementatie van Scrum, inclusief training, betrokkenheid van het management en ondersteuning van de organisatie. Het is ook mogelijk om aanpassingen te maken aan de Scrum-methode om beter aan te sluiten bij de specifieke behoeften van een team of project.

LITERATUUR
Solingen, R. (2018). ‘De kracht van Scrum’. Pearson Benelux B.V.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten