Alternative transfer pricing methods [Management Accounting & Control]

Leestijd: < 1 minuut
-Market based transfer prices; transfer pricing op basis van marktprijzen, voornamelijk bij perfecte competitie (als zowel koper als verkoper de prijs niet kunnen beïnvloeden, en het product homogeen is).
Verkoop extern of intern maakt geen verschil.
-Marginal cost transfer prices; wanneer de markt voor het intermediaire product onvolmaakt is of zelfs non-existent, kan marginale kosten transfer pricing helpen managers van zowel de aanbod als vraag divisie te motiveren tot het maximaliseren van totale bedrijfswinsten. De economische theorie geeft aan dat het theoretisch correcte transfer price om organisatorische optimaliteit te stimuleren is, in de afwezigheid van capaciteitsbeperkingen, de marginale kosten van het produceren van het halffabrikaat op het optimale rendement voor de onderneming als geheel. Marginale kosten zijn de variabele kosten (op korte termijn). Deze transfer pricing methode zorgt er voor de managers meer willen verkopen, om de fixed costs per eenheid product zo laag mogelijk te krijgen.
– Full cost transfer prices; marginale kosten over de lange termijn, door fixed cost erbij te nemen.
Als zij van een traditioneel costing system afkomen, is het een slechte schatting van de werkelijke marginale kosten over de lange termijn. Idealiter worden ABC costing systems gebruikt.
-Cost-plus a mark-up transfer prices; hierdoor kunnen aanbiedende divisies ook nog een winst behalen uit het verkopen van producten aan andere divisies (mark up).
-Negotiated transfer prices; bij imperfecte competitie alsook verschillen in prijs tussen interne en externe verkoop kan er onderhandeld worden. Belangrijk is dan wel dat de beide divisie gelijke onderhandelingsmacht hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *