Controle technische functiescheiding

De controle technische functiescheiding geldt als maatregel die valt onder de interne controle. Bij de controletechnische functiescheiding worden scheidingen aangebracht tussen functies om fouten en eventuele samenspanning te voorkomen. Concreet betekent dit de bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreffende het verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens worden verdeeld. De functiescheidingen worden aangebracht tussen de volgende functies:

  1. Beschikken     (mag namen organisatie verbintenissen aangaan met derden)
  2. Bewaren          (zorgdragen over bewaring van goederen en/of geldmiddelen)
  3. Registeren      (betreft registratie van gegevens of gebeurtenissen)
  4. Controleren
  5. Uitvoeren

Geef een reactie