Human-relationsschool

De grondleggers van de Human-relationsschool zijn Mayo en Roethlisberger. De human relationsschool stelt de medewerker en de groep waarin hij werkt centraal bij de bestudering van organisaties. Hierbij werden zogenaamde Hawthorne-expirimenten uitgevoerd, waarbij men de groep waarin men werkt als motivatiefactor ontdekte. Ofwel ontdekte zij dat wanneer mensen in een prettige groep zitten zij ook beter presteren. De visie van deze denkschool is dat mensen van nuture bereid zijn om arbeidsinspanning te leveren, alleen dient een organisatie wel de juiste omstandigheden te creëren.
In de visie van de aanhangers van de Human-relationsschool dient een organisatie dus een harmonische gemeenschap te zijn. Dit resulteert in zowel profijt voor de medewerkers als organisatie, omdat er harder gewerkt wordt. Zowel de hiërarchie als de groepscontrole zijn hier het stuurmiddel.

Geef een reactie