Authentic Personal Branding 2

Personal BrandingDe meeste koopbeslissingen zijn gebaseerd op vertrouwen, emoties en percepties die een bepaalde naam of een bepaald product bij mensen creëren. Dit heeft met branding te maken. Branding is de verwachting, perceptie, emoties, vertrouwen en gevoel van verbondenheid bij mensen indien ze een betreffende naam horen of een product of logo zien. Bijvoorbeeld Microsoft, Nike, Toyota, Volvo, en Coke communiceren niet wat ze zijn, maar wat onze perceptie van hun producten moet zijn en wat we van ze kunnen verwachten. Bijvoorbeeld, als ik Volvo noem, dan denken de meeste mensen aan veilige en betrouwbare auto’s. Het blijkt dat branding veel belangrijker is dan marketing en sales. Marketing is presenteren van uw product en hierdoor bewustwording hiervoor creëren (klanten laten weten dat uw product bestaat). Sales is anderen op basis van uw vaardigheden overtuigen dat uw product het allerbeste product is. Branding echter is beïnvloeding van anderen op basis van een sterke brand identiteit en hierdoor hun perceptie en emoties beïnvloeden. Dus: stop met marketing en sales, focus voortaan op branding.

Het blijkt dat branding niet alleen op producten c.q. bedrijven van toepassing is maar vooral ook op mensen. Personal branding werkt namelijk op dezelfde manier als bij bedrijven, namelijk: gepassioneerd aan anderen laten blijken wat u uniek, anders, speciaal maakt en op basis hiervan een positieve emotionele response proberen te krijgen. U bent ook een merk. Iedereen heeft een eigen merk. Definieer wat uw merk is, wat u uniek maakt en waar u in relatie met anderen echt goed in bent. Doet u dit niet dan zullen anderen dit voor u doen en u “branden”, met alle gevolgen van dien. Geef uw brand niet uit handen. Wees CEO van uw eigen brand en leven. Definieer uw eigen brand en beïnvloed en manage de perceptie die anderen over u hebben. U kunt een consistente, herkenbare en authentieke persoonlijke brand zijn door uw sterkten en zwakten, persoonlijkheid, ethische waarden, en unieke talenten te definiëren, deze continu te cultiveren en eenduidig en gepassioneerd uit te dragen, voortdurend conform uw brand te handelen, uzelf continu te verbeteren en hieraan gerelateerd werk met liefde te doen. Het vraagt onder meer om zelfkennis, vertrouwen in eigen kunnen, durf, creativiteit, passie, integriteit, love en gedrevenheid. Denk wat de Amerikaanse branding guru Tom Peters heeft gezegd: “Regardless of age, regardless of position, regardless of the business we happen to be in, all of us need to understand the importance of branding. We are the CEOs of our own companies: Me, Inc…. To be in business today, our most important job is to be the head marketer for the brand called “You”…… You are a brand. You are in charge of your brand… You need to think of yourself differently. You’re not an “employee”, you don’t “belong to” any company for life, you’re not defined by your job title and you’re not confined by your job description……. Being CEO of Me Inc. requires you to grow yourself, to promote yourself, to get the market to reward yourself”.

Uw personal brand is uw belangrijkste bezit in het huidige online, virtule en individuele tijdperk. Personal branding is dé manier om u van anderen te onderscheiden en de sleutel om succesvol te zijn. Het is een strategie die toegepast wordt door succesvolle mensen zoals Oprah Winfrey, Tiger Woods, Michael Jordan, Donald Trump, Richard Branson en Bill Gates. Zoals uit het voorgaande blijkt is uw brand de perceptie over u in het hoofd van een ander indien deze uw naam hoort of u ziet. In onderstaande tabel ziet u wat mogelijk direct bij u opkomt bij het horen van de naam van onderstaande personen of bij hun verschijning in de media.

Dr.ir. Hubert Rampersad

Deel dit artikel