Verspil niet te veel tijd en geld aan marketing & sales, Personal Branding is veel effectiever

Personal brandingVerspil niet al de tijd en geld die u aan marketing en sales heeft besteed door het niet maximaliseren van uw brand. Het wordt tijd om te focussen op branding. In het privé leven, net als in het zakenleven, is branding effectiever, krachtiger en langer houdbaar dan marketing en sales. Een brand bestaat uit de verwachtingen, de perceptie en de emoties die het creëert in het hoofd van anderen wanneer zij een naam, product of logo zien of horen. Microsoft, Nike, Toyota, Volvo en Coca-Cola vertellen ons hoe zij willen dat anderen hun producten ervaren. Deze organizational brands communiceren hoe onze perceptie en verwachtingen over hun producten eruit dienen te zien. Brands zijn erg belangrijk en krachtig geworden. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van de volgende data:

  • De gemiddelde persoon in Noord Amerika wordt aan meer dan 3000 brand boodschappen per dag blootgesteld.
  • Mensen zijn bereid 9 tot 12 procent hogere prijzen te betalen voor een brand wat zij kennen en vertrouwen, vergeleken met merken waarmee men niet bekend is.
  • De brand Coca-Cola beslaat ongeveer de helft van de totale marktwaarde van de organisatie.

Branding is belangrijker dan marketing en sales. Er bestaat volgens Peter Montoya een verschil tussen deze drie activiteiten:

  • Marketing is presenteren. Het creëren van een markt door het verzenden van zorgvuldig samengestelde berichten via verschillende kanalen naar de doelgroep om zo bewustwording, sympathie en begrip te creëren. Het betreft het planten van het zaad voor sales door de klant te laten weten dat het product bestaat;
  • Sales is overtuigen. Sales houdt het gebruik van vraagtactieken, luistervaardigheden en overtuigingskracht in, met het doel het publiek ervan te overtuigen dat zij niet zonder het product of dienst kan. Het is de manier waarop je de deal sluit, nadat de brand zijn werk heeft gedaan en branding voorbij weerstand tegen sales is gekomen;
  • Branding is beïnvloeden. Het creëren van een brand identiteit welke bepaalde percepties, emoties en gevoelens in associatie brengt met de identiteit. Branding geschiedt vooraf aan marketing en sales. Zonder een sterke brand is marketing ineffectief en is sales vergelijkbaar met het slaan van je hoofd tegen een muur van weerstand tegen sales.

Branding is niet langer slechts een zaak voor organisaties. Er is een nieuwe trend “Personal Branding” ontstaan. De reden hiervoor is:

  1. De technologische revolutie heeft de structuur van de carrières van vandaag veranderd. Het was in het verleden zo dat u gedurende uw gehele carrière voor één of twee organisaties werkte. Vandaag de dag zullen we allemaal vier tot acht verschillende banen of carrières hebben in ons leven. Personal branding is van belang voor carrièreontwikkeling en is een effectief carrière instrument, doordat het helpt te definiëren wie u bent, waar u voor staat, wat u uniek, speciaal en anders maakt, hoe u groots bent en waarom men u op dient te zoeken;
  2. De verandering in de manier waarop we communiceren. Internet heeft ons allen gepromoveerd tot de positie van uitgever. Email, nieuwsgroepen, prikborden, blogs en online netwerken en discussiegroepen stellen ons allen in staat te leren, netwerken en blootstelling te krijgen voor onze zaken en onszelf. Mensen wensen zaken te doen met personen die men kent of met personen waarvan men voelt dat ze betrouwbaar zijn, met personen met wie men een bepaalde verbintenis voelt en aan wie men zich kan relateren. Wanneer u online een bekend, vriendelijk en consistente aanwezigheid en brand bent, zal men het gevoel krijgen u te kennen en zal men eerder geneigd zijn zaken met u te doen. Daarom is personal branding ook van belang voor de ontwikkeling van de organisatie.

Zeker in dit post-Enron tijdperk, waarin organisaties het symbool voor hebzucht, fraude en corruptie zijn geworden, is personal branding belangrijker geworden dan organizational branding; ‘Omdat men personen eerder vertrouwt dan organisaties zijn klanten op zoek naar een persoonlijke en intieme ervaring met iemand die zijn diensten op hen toespitst, personen kunnen eerder verantwoordelijk gesteld worden dan organisaties, personen hebben meer te verliezen dan organisaties en personen trekken zich zaken meer aan dan organisaties. Dus “size doesn’t matter” ’.

Goed en deskundig zijn in uw werkveld is niet voldoende. Het is tijd om serieuze inspanning te gaan steken in het ontdekken van uw talenten, passie en uw authentieke droom, terwijl u zicht voorstelt en ontwikkelt als een krachtige, consistente en gedenkwaardige persoon met uw eigen specifieke brand en u hieraan gerelateerd werk verricht waar u van houdt. U kunt de perceptie van de markt over uw personal brand vormen door uw unieke sterktes, waarden en persoonlijkheid te definiëren, dit op een opwindende en overtuigende manier te delen met anderen en uw brand continue te cultiveren. Het is iets wat u kunt ontwikkelen en managen, wat essentieel is voor toekomstig gebruik en succes in het leven. Iedereen heeft een kans en zou de verantwoordelijkheid dienen te nemen om te leren, verbeteren, vaardigheden op te bouwen en een sterk brand te zijn.

Het zou in het kader van dit artikel te ver voeren om in detail op dit onderwerp in te gaan. In “Personal Branding, leiderschap vanuit Authenticiteit” (uitgeverij Quist, Leidschendam, 2008), bied ik een compleet authentiek en holistisch raamwerk voor het formuleren en implementeren van uw merk en hoe u uw unieke talenten kunt ontdekken en effectief kunt benutten en etaleren.

Dit artikel is gebaseerd op het nieuwste boek van Hubert Rampersad, getiteld “Personal Branding, leiderschap vanuit
Authenticiteit
” (uitgeverij Quist, Leidschendam) dat inmiddels in 20 talen is vertaald.

Dr.ir. Hubert Rampersad
Master class
Personal Branding MBA

Deel dit artikel