Categorie - Wiki

B Wiki

Burndown chart

In de Scrummethode wordt gebruik gemaakt van een Burdown chart. Deze grafische weergave van de projectvoortgang geeft inzicht aan de stakeholders over de...

P Wiki

Product backlog

De product backlog is een geordende lijst van items dat het product vertegenwoordigen. Hierin staan alle items verwerkt die van toepassing zijn voor het...

C R Wiki

Credit ratings

De drie meest bekende kredietbeoordelaars betreffen Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. Ondanks dat deze partijen soms verschillende ratings afgeven...

H Wiki

Haviltex

Het arrest Ermes/Haviltex betreft een arrest van de Nederlandse Hoge Raad. Haviltex is een gevleugeld begrip geworden in het civiele recht waar het de uitleg...

C Wiki

CLIO

CLIO staat voor ‘Charismatisch Leiderschap In Organisaties’.  Leiderschap wordt bij CLIO geoperationaliseerd in vier stijlen. De stijlen zijn een...

A Wiki

Action learning

Action learning betreft het proces voor het ontwikkelen van creatieve oplossingen welke complexe problemen die spelen in bedrijfssituaties, groepen mensen en...

S Wiki

SSO

SSO staat voor ‘Single Sign-On’.Dit betreft doorgaans een softwarematige koppeling die er voor zorgt dat eindgebruikers zich eenmalig hoeven in te...

E Wiki

Executiecoalitie

Executiecoalitie betreft een term die Jacques Pijl (2017) gebruikt in zijn praktisch boek ‘Strategie = executie’. Een executiecoalitie bestaat uit 5...

S Wiki

Self-efficacy

‘Self-efficacy’ betreft een mechanisme dat getriggerd wordt door interventies die de aandacht richten op het hogere doel en creativiteit faciliteren. Het is...

G Wiki

GVAR

GVAR staat voor Global Vector Autoregressive. GVAR betreft een benadering om interacties in de wereldwijde macro-economie en andere datanetwerken te analyseren...

V Wiki

VUCA

VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity, ofwel volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. Deze term is afkomstig uit de...

M Wiki

MLP

MLP staat voor ‘Minimaal levensvatbaar product’.  Dit wordt ook wel een prototype genoemd. Dit betreft een eerste versie in de ontwikkelfase die...

K Wiki

Kenniscocreatie

Kenniscocreatie betreft een vorm van samenwerking tussen wetenschappers en (vooral maar niet uitsluitend) professionals uit de wereld van (publiek) bestuur en...

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie