Categorie - Wiki

B K Wiki

Kartelboete

Een kartelboete betreft een financiële sanctie die wordt opgelegd aan bedrijven of organisaties die deel uitmaken van een kartel of een mededingingsbeperkende...

B S Wiki

Situsbeginsel

Het situsbeginsel, ook bekend als het bronstaatbeginsel, verwijst naar een principe dat wordt toegepast bij het vaststellen van de belastingheffing op...

D Wiki

DORA

Vanaf 17 januari 2025 moeten financiële entiteiten voldoen aan de nieuwe regels van DORA: de Digital Operational Resilience Act. De Digital Operational...

H Wiki

Halal marketing

Halal marketing verwijst naar het bevorderen en vermarkten van producten of diensten op een manier die in overeenstemming is met islamitische principes en...

A Wiki

AB-inkomen

Het “aanmerkelijk belang” (ab) is een term uit de Nederlandse belastingwetgeving die verwijst naar de mate van invloed die iemand heeft in een...

C Wiki

Composable DXP

Een Composable Digital Experience Platform (DXP) betreft een moderne benadering van het bouwen en beheren van digitale ervaringen, zoals websites, apps en...

N Wiki

Nudging

Nudging is een concept uit de gedragseconomie en psychologie dat inhoudt dat men ‘subtiel’ invloed uitoefent op de beslissingen en gedragingen van...

C Wiki

COSO ERM

COSO ERM staat voor “Enterprise Risk Management” en verwijst naar een raamwerk voor het beheren van risico’s binnen een organisatie...

C Wiki

Captive

In de context van bedrijfsfinanciering en investeringen verwijst het begrip “Captive” naar een specifieke vorm van zelfverzekering. Een captive is...

M Wiki

MoSCoW-principe

Het MoSCoW-principe is een prioriteringsmethode die veel wordt gebruikt in projectmanagement en productontwikkeling om te bepalen welke vereisten en functies...

M Wiki

MARAP

“MARAP” staat voor “Managementrapportage.” Het verwijst naar het proces van controle en monitoring van de prestaties en voortgang van...

C Wiki

Cash pooling

Cash pooling is een financiële praktijk waarbij de geldmiddelen van verschillende dochterondernemingen of entiteiten binnen een groter concern worden...

C Wiki

CRS

Het Common Reporting Standard (CRS) is een internationaal overeengekomen standaard voor de automatische uitwisseling van financiële gegevens tussen...