Categorie - Wiki

F Wiki

Fiduciary outs

Een fiduciary out betreft een contractuele bepaling die  het bestuur en de RvC in staat stelt specifieke contractuele verplichtingen naast zich neer te leggen...

T Wiki

Top-up options

Top-up options verschaft de bieder het recht om na het verwerven van een bepaald percentage van de aandelen in de doelvennootschap, aandelen bij te kopen om...

G Wiki

Go-Shop bepaling

Een Go-Shop bepaling betreft een manier voor de board van de US-doelvennootschap om aan zijn fiduciary duties te voldoen indien hij twijfelt of hij vóór...

N Wiki

No-Talk bepaling

Een No-Talk bepaling verbiedt een doelvennootschap om met andere partijen te praten. In de meeste jurisdicties wordt een echte No Talk als zeer problematisch...

C Wiki

Commissie Frijns

De Commissie Frijns bracht na 2005 jaarlijks een rapport uit waarin verslag werd gedaan over de monitoring van de Code Tabaksblat. Op 4 juni 2008 publiceerde...

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie