Boeken Financieel Management

Financieel management

Financieel managementNiet iedereen heeft affiniteit met de financiële kant van de zaak. Dit ondervindt de auteur als hij bij organisaties en kleine of middelgrote ondernemingen komt. Het ontbreekt vaak aan financieel inzicht. De ondernemer focust zich meestal op het vaktechnische gebied of de commercie. De interesse voor cijfers beperkt zich veelal tot het saldo van de bankrekening en het maken van de kostprijscalculaties.

‘Financieel management’ biedt een toegankelijke beschrijving van díe aspecten van financieel management waar u als manager of ondernemer behoefte aan hebt. Zodat ook u er plezier in kunt krijgen om zelf te analyseren hoe uw bedrijf financieel draait.

‘Financieel management’ gaat in op de volgende onderwerpen en de bijbehorende terminologie:
– financieel management in relatie tot de andere ondernemingsgebieden;
– managementinformatie;
– winst- en verliesrekening en balans;
– bedrijfsresultaat, EBIT, EBITDA, Nettowinst;
– geldstromen in een organisatie: ‘cash is king’;
– management van het werkkapitaal;
– financiële planning, begroten en budgetteren;
– opstellen van begrotingen en hun onderlinge samenhang;
– investeren, kopen en verkopen;
– omgaan met mijn financiële adviseurs.

In deze geheel geactualiseerde tweede herziene druk is er extra aandacht voor het beheren van kasstromen.

Bestel dit boek voor de prijs van € 25,95

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.