HRM Management Modellen

Het procesmodel van Dyer

Het procesmodel van Dyer beschrijft het tot stand komen van het HR-beleid. Het tot stand komen van beleid gebeurt volgens dit model door middel van het doorlopen van een beleidvormingsproces, waarin systematisch stappen worden doorlopen om tot een weloverwogen keuze van beleid te komen. Ten grondslag aan het proces ligt een strategisch alternatief, ofwel een verandering in strategie van de organisatie, wat gevolgen heeft voor de HR-activiteiten van een organisatie. De gewenste situatie op HR-gebied en de kosten die hiermee gepaard gaan worden in kaart gebracht. De volgende stap is het analyseren van de externe omgeving, het in kaart brengen van het menselijk kapitaal in de organisatie en het in kaart brengen van de huidige HR-activiteiten. De stap die hierna volgt is het vergelijken van de huidige situatie met de gewenste situatie. Dit kan worden gedaan aan de hand van een tweetal vragen, namelijk:

  1. Zijn de competenties en kennis aanwezig om de nieuw geformuleerde strategie en de gewenste situatie te realiseren of zijn deze buiten de organisatie te verkrijgen?
  2. Zijn de kosten die gerelateerd zijn aan de veranderingen in de organisatie ten gevolge van de strategie in overeenstemming met de geschatte kosten?

Wanneer het antwoord op beide vragen positief is, is de strategie aanvaardbaar en kan het gerealiseerd worden.  Wanneer dit niet het geval is, zal er een strategische alternatief geformuleerd moeten worden en begint het proces van beleidsvorming weer opnieuw.  Onderstaand een schematische weergave van het model.

Dyerproces

LITERATUUR
Dyer, L. (1983). Bringing human resources into the strategic formulation process. Human Resource Management.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.