Het voorkomen van een Burn-out

De steunpilaren van succesvolle organisaties worden gevormd door gemotiveerde medewerkers. Het is belangrijk om er bij stil te staan dat medewerkers geen robots of machines zijn. Zij kunnen onder emotionele spanning komen te staan of zich niet meer gewaardeerd voelen (ongeacht of dit zo is). Zij kunnen het idee krijgen dat zij geen controle hebben over de situatie of zelfs nog slechter, in een ‘burn-out’ komen.

Het herkennen van de symptomen van een burn-out of het voorkomen ervan kan uw organisatie en desbetreffende medewerker(s) redden van de ondergang. De duidelijkste indicatie van een burn-out vindt men in een afname van productiviteit. Het wordt als eerste opgemerkt wanneer medewerkers, die eerst heel productief waren, middelmatig werk beginnen af te leveren. Te laat komen, precies op tijd weggaan, vroeg(er) weggaan, langere pauzes en een toenemende afwezigheid is het typerende gedrag van medewerkers in (of op de rand van) een burn-out. Maar het uit zich ook op gebied van de werkhouding, werkrelaties en in het gedrag van de desbetreffende medewerker(s). Merkt u deze signalen op, dan moet er bij u een belletje gaan rinkelen. Wacht niet af, maar onderneem onmiddellijk actie. Er zijn tegenwoordig veel methodieken om te voorkomen dat medewerkers in een burn-out terecht komen, van heel complex tot simpel. Hier volgen een aantal simpele manieren, die gemakkelijk binnen organisaties toepasbaar zijn:

Het goed inroosteren van de medewerkers:
Het rouleren van medewerkers kan verfrissend werken. Echter, er is hierbij ook het risico dat het burn-out proces zich versnelt. Om te voorkomen dat dit laatste gebeurt, raadpleeg eerst uw medewerkers over het eventuele roulatieschema dat u wilt gaan toepassen. Plaats ochtendmensen in de dagploeg en de avondmensen in de middagploeg. Nachtmensen zullen over het algemeen de voorkeur geven aan de avonddienst. De stress en spanning zullen voor uw medewerkers hierbij drastisch verminderen, omdat zij niet hoeven te presteren op momenten dat hun energieniveau laag is. U hebt het profijt van hun topprestaties, omdat zij zullen werken op het moment dat hun productiviteit op het hoogste niveau is.

Het trainen van medewerkers:
Bied trainingen aan in de gebieden die uw medewerkers interesseren en hen, maar ook uw organisatie, verder helpen. Als u bijvoorbeeld uw business heeft in IT, train dan uw medewerkers in nieuwe toepassingen of applicaties. Naast het doorbreken van de eentonigheid van hun dagelijkse routine, zullen zowel uw medewerkers als uw organisatie voordeel hebben van deze stap. U zult betere getrainde en van zichzelf overtuigde medewerkers hebben die hun nieuw opgedane kennis goed willen toepassen. Verbreed daarnaast ook de verantwoordelijkheid van uw medewerkers of geef hen de kans om elkaar te trainen. Laat hen andere projecten dan hun standaard werk afhandelen om hen een uitdaging te geven. Zorg dat deze ontwikkelingen opgenomen worden in ontwikkelplannen, waardoor de medewerker niet alleen het doel van de trainingen inziet maar ook het gevoel heeft dat de organisatie in hem wil investeren en behouden.

Het hebben van goede afspraken met medewerkers, een goede ‘work-life balance’ en extra beloningen:
Kom eens samen met uw medewerkers en bespreek met hen de vergoedingen waar zij recht op hebben en de eventuele extra beloning, die zij kunnen krijgen als de organisatie goed presteert. Zij zullen zich goed gaan voelen om te horen en te weten dat de toekomst van de organisatie van hen en hun productiviteit afhangt. Roep een bedrijfsfeestdag uit of trakteer uw medewerkers op een uitstapje na het behalen van een goed resultaat. Een verandering van omgeving zal hen opfrissen en de energie geven voor de volgende prestatie. Bovendien, zij zullen voelen dat zij gewaardeerd worden door de organisatie en dat zij beloond worden voor hun inzet. Niets geeft iemands zelfvertrouwen een grotere ‘boost’ dan lof en beloning. Dit zal hen aanzetten om goed te blijven presteren en zelfs hun eerdere inzet te verbeteren.
Zorg dat medewerkers het niet alleen te horen krijgen als zaken niet goed lopen, maar juist ook als ze goed presteren.

Het regelmatig evalueren van de prestaties van medewerkers:
Pas regelmatig een evaluatie systeem toe voor het volgen van de prestaties van uw medewerkers. Beloon goede medewerkers met als doel hen aan te moedigen om nog beter te gaan presteren. Help minder goede medewerkers door training en hen de verzekering te geven dat de organisatie en u, als hun werkgever, hen zal helpen om op de juiste manier met de werkdruk om te gaan. Stel met uw medewerkers een duidelijk groeiplan op voor hun carrière, zoals een mogelijkheid tot promotie voor medewerkers die goed presteren. Hun enthousiasme voor het werk zal alleen maar groter worden als zij weten dat ze kunnen stijgen op de organisatieladder.

Uiteindelijk zullen deze simpele methodieken de motivatie, de tevredenheid en boven alles de productiviteit bij uw medewerkers opschroeven. Als u dus besluit deze bovenstaande methodieken te implementeren, zult u geen last meer hebben van middelmatige prestaties of werk onderbrekingen.

Burn-out komt veel voor in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat dat 1 op de 10 werknemers ernstige tot zeer ernstige burn-out klachten heeft. Vrouwen en mannen hebben er ongeveer even vaak last van. Voor u als werkgever is burn-out een serieuze kostenpost als u er mee te maken krijgt. Medewerkers met een burn-out blijven vaak lang weg. Er kan een re-integratietraject aan te pas komen en natuurlijk moet de zieke medewerker worden vervangen, want het werk gaat gewoon door. Hierdoor kunnen de directe en indirecte kosten voor werkgevers aanzienlijk oplopen.

PREDI Prestatie Management helpt u graag om samen met u deze methodieken aan te brengen en hiermee het ontstaan van burn-out klachten bij uw medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *