H Wiki

Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht, ook wel bekend als ‘horizontal monitoring’ in het Engels, is een vorm van samenwerking tussen belastingdiensten en belastingplichtigen teneinde naleving van fiscale regelgeving te waarborgen. In plaats van het traditionele verticale toezicht waarbij de belastingdienst de rol van controleur op zich neemt en achteraf controleert of de belastingplichtige juist heeft gehandeld, gaat horizontaal toezicht uit van een meer proactieve en wederzijdse benadering.

Bij horizontaal toezicht werken de belastingdienst en belastingplichtigen samen om afspraken te maken over het fiscale proces en de wijze waarop de fiscale verplichtingen worden nagekomen. Het draait om transparantie, vertrouwen en het delen van informatie tussen beide partijen. De belastingdienst vertrouwt op de interne controlesystemen van de belastingplichtige en de belastingplichtige vertrouwt erop dat de belastingdienst consistent en eerlijk handelt.

Het belangrijkste doel van horizontaal toezicht is om fiscale risico’s te identificeren en te minimaliseren, wat kan leiden tot een efficiënter toezichtproces en een betere naleving van de fiscale regels. Door nauw samen te werken en open te communiceren, kunnen zowel de belastingdienst als de belastingplichtigen potentiële problemen snel aanpakken en geschillen voorkomen.

Horizontaal toezicht is in verschillende landen geïmplementeerd en wordt vaak gezien als een meer moderne en constructieve benadering van belastingcontroles. Het kan voordelen bieden voor zowel de belastingdienst als de belastingplichtigen, omdat het de efficiëntie verbetert en een positieve relatie tussen beide partijen bevordert.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten