Institutionele theorie (arbeidsrecht)

Volgens deze theorie wordt de inhoud van de wederzijdse rechten en verplichtingen niet zozeer bepaald door hetgeen contractueel is vastgelegd, maar meer door hetgeen voor een goed functionerende werkorganisatie noodzakelijk is. De theorie gaat ervan uit dat een arbeidsovereenkomst niet louter een individuele zaak tussen één werkgever en één werknemer is, maar dat de werknemer toetreedt tot een samenwerkingsverband, de onderneming.
Lees verder

Praktisch Arbeidsrecht

'Praktisch Arbeidsrecht' is een toegankelijke kennismaking in het vakgebied voor hbo-studenten. Het is geschreven vanuit het perspectief van een medewerker op de afdeling personeelszaken van een organisatie, die met allerlei arbeidsrechtelijke vraagstukken in aanraking komt. Het boek kent een chronologische opzet waarin 3 fasen worden onderscheiden: - Iemand solliciteert naar een baan in een bedrijf en wordt aangenomen - Iemand werkt in een bedrijf - Iemand neemt afscheid van een bedrijf ...
Lees verder

Arbeidsrecht en sociale zekerheid

'Arbeidsrecht en sociale zekerheid' maakt de lezer op een praktische wijze en in toegankelijke taal vertrouwd met de grondbeginselen van het Arbeidsrecht en de Sociale Zekerheid. Het deel Arbeidsrecht beschrijft na een korte verkenning van de verschillende arbeidsrechtelijke relaties uitvoerig de rechtsrelatie tussen de werknemer en de werkgever. Aan de orde komen onder andere de drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst, gezag, arbeid en loon, de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, d...
Lees verder

Arbeidsrecht in Texas Verenigde Staten: waar dient arbeidsrechtelijk rekening mee gehouden te worden bij een organisatieverandering?

Dit artikel verschaft beknopt de juridische consequenties ten aanzien van organisatorische wijzigingen, in het bijzonder wijzigingen ten aanzien van de organisatiestructuur en consequenties voor taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die betrekking hebben op medewerkers binnen een organisatie, specifiek bij organisaties in de Amerikaanse staat Texas.  Wetgeving Verenigde Staten en samenhangende werkingOm juridische consequenties ten gevolge van de wijziging van de organisatiestructuur, en...
Lees verder