Internationaal Kennisbank

Arbeidsrecht in Texas Verenigde Staten: waar dient arbeidsrechtelijk rekening mee gehouden te worden bij een organisatieverandering?

Dit artikel verschaft beknopt de juridische consequenties ten aanzien van organisatorische wijzigingen, in het bijzonder wijzigingen ten aanzien van de organisatiestructuur en consequenties voor taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die betrekking hebben op medewerkers binnen een organisatie, specifiek bij organisaties in de Amerikaanse staat Texas.  

Wetgeving Verenigde Staten en samenhangende werking
Om juridische consequenties ten gevolge van de wijziging van de organisatiestructuur, en de daaraan verbonden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzichtelijk te krijgen, is het noodzakelijk om in eerste instantie de werking van het Amerikaanse arbeidsrecht te duiden in relatie tot het Amerikaanse rechtsstelsel.

In de Constitutie van de Verenigde Staten is vastgelegd dat de federale wetgever de bevoegdheid kent om handel te reguleren. De Constitutie regelt hoofdzakelijk de regelgevende bepalingen en bevoegdheden van het federale recht in verhouding tot het recht van de Staten zelf. In relatie tot het arbeidsrecht stelt het federale recht een aantal generieke basiswerkingen die zijn vastgelegd in de Fair Labor Standards Act, de National Labor Relations Act en de Occupational Safety and Health Act.
Meer specificerende bepalingen worden door de Staten opgesteld en de hieraan verbonden arbeidsrechterlijke verhoudingen vallen derhalve binnen de jurisdictie van de individuele Staten, mits zij niet ingaan tegen de federale werkingen. Dit betekent concreet dat het federale recht prevaleert boven het statenrecht. Voor het arbeidsrechtelijke aspect betekent dit dat de Employment law van de State of Texas van toepassing is welke wordt gereguleerd via de Texas Workforce Commission (TWC, 2013).

Arbeidsovereenkomsten
Aangaande de arbeidsovereenkomsten in de Verenigde Staten is het zo dat deze geschieden op basis van de zogenaamde At-will empolyment, met inachtneming van de voorgeschreven federale arbeidsrechtelijk wetgevingen, inhoudende dat een werkgever strikt genomen te allen tijde een overeenkomst kan ontbinden -zonder reden van opgaaf- alsook kan de werkgever eenzijdig aanpassingen verrichten. Dit betekent in vele gevallen dat wijzigingen ten aanzien van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden direct doorgevoerd kunnen worden en er derhalve geen juridische consequenties aan verbonden zijn. Dit is echter niet van toepassing wanneer er terms and conditions met wederzijdse goedkeuring in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Indien dit van toepassing is, dan kan alleen een eenzijdige wijziging worden doorgevoerd wanneer er een gewichtige grondslag is. Voorts heeft een organisatie in dit geval de plicht om een wijziging vier weken van te voren te melden aan de werknemer in casu (National Conference of State Legislatures, 2013). Het is derhalve aan te bevelen de arbeidsovereenkomst grondig door te nemen alvorens over te gaan op handelingen.

Zakelijk recht

In tegenstelling tot het arbeidsrechtelijke aspect kent het federale recht geen feitelijk contractenrecht, echter worden zakelijke transacties federaal aangemerkt onder de Uniform Commercial Code. Het zakelijk recht, in casu het contractenrecht, geschiedt dan ook uitsluitend op basis van de wetgeving die de staat voorschrijft (American BAR, 2013).
In dit verband moet worden opgemerkt dat zichtbaar is dat vele organisaties werken aan de hand van een ‘letter of intent’/‘MOU’ (Memorandum of Understanding). Deze documenten kennen echter geen juridische status, inhoudende dat deze documenten geen juridisch bindend effect kennen (Ibid). Om juridische implicaties in de toekomst te voorkomen, wordt geadviseerd om uitsluitend te werken met overeenkomsten die een bindende werking kennen in zowel rechten als plichten. De Texas Comptroller biedt heldere richtlijnen als het gaat om de inhoud van de overeenkomst, welke dan ook onderstaand is weergegeven.


LITERATUUR

American Bar. Contracts and Consumer Law (2013).
(Beschikbaar via http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/publiced/practical/books/family/chapter_9.authcheckdam.pdf, 14-6-2013)

Combs, S. Legal Elements of a Contract (2013).
(Beschikbaar via http://www.window.state.tx.us/procurement/pub/contractguide/LegalElementsofaContract.pdf, 20-6-2013)

National Conference of State Legislatures. The at-will Presumption and exceptions to the rule (2013). (Beschikbaar via http://www.ncsl.org/issues-research/labor/at-will-employment-overview.aspx , 20-6-2013)

Texas Workforce Commission. Employment Law (2013).
(Beschikbaar via http://www.twc.state.tx.us/customers/bemp/employment-law.html , 12-6-2013)

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten