Vijf fasen van groepsontwikkeling volgens Pagès

Pagès (1968) stelt in zijn theorie aangaande groepsontwikkeling de ervaring centraal. Volgens Pagès valt in grote lijnen de groepsontwikkeling te schetsen als het steeds kleiner worden van de afstand tot de fundamentele ervaring van de situatie. Onderstaand figuur maakt de groepsontwikkeling inzichtelijk, waarbij tevens het continuüm wordt weergegeven van gesloten en open communicatie. In de groepsontwikkeling onderscheidt Pagès een vijftal fasen welke onderstaand beknopt zijn weergegeve...
Lees verder

De 6 stappen voor een Search Conference volgens Bunker & Alban

Een van de eerste methoden voor interventies in grote groepen is de Search Conference. Het doel van een Search Conference is het gezamenlijk creëren van een visie ten aanzien van de toekomst. Dit wordt verricht door draagvlak onder een grote groep te creëren. Op deze wijze participeert de hele gemeenschap. Bunker & Alban definiëren zes stappen die voor een Search Conference van belang zijn, namelijk: Stap 1: Discussie over de turbulente omgevingMensen maken kenbaar wat ze als de belang...
Lees verder

Groepsdynamica: de interactietheorie van Bales & Homans

Deze theorie is hoofdzakelijk ontwikkeld door Bales en Homans en beschouwd een groep als een systeem van met elkaar in interactie verkerende individuen. Men vertrekt hier vanuit een drietal basisbegrippen, namelijk (1) interactie, (2) activiteit en (3) sentiment en fungeert dan ook als grondslag voor de theorie. Begrippen als status en leiderschap worden vervolgens afgeleid van de genoemde basisbegrippen.In het boek the Human Group (1950) ontwikkelt Homans diverse stellingen in de vorm van hypo...
Lees verder

De 9 interventies van de groepsbegeleider volgens Dyler

William G. Dyer (1969), professor in Organisatieverandering en Groepsdynamica, onderscheidt negen categorieën van interventies die iedere teammanager,  teamleider of gespreksleider zou moeten beheersen. De categorieën zijn als volgt: 1. Hoofdaandacht op de inhoud Dit bestaat uit het meedelen van relevante informatie, mening, ervaring en dergelijke. 2. Hoofdaandacht voor het proces De begeleider verlegt de aandacht naar wat er gaande is in de groep zelf. 3. Doorvragen naar gevoe...
Lees verder

HHH-formule

Jan Remmerswaal duidt in zijn boek ‘Groepsdynamica een inleiding op theorie en praktijk’ een drietal soorten groepen alsook karakteriseert hij deze groepen, in termen van doelen,  middels de HHH-formule. HHH staat voor: ‘’Hoofd (kennis), Hart (gevoel), Handen (gedrag en daadkracht).Onderstaand is de formule beknopt uiteengezet, gevolgd door aansluitende toegepaste methodieken: 1. Hoofd: dit betreffen groepen die cognitief georiënteerd zijnIn dergelijke groepen gaat het om het verwerven van i...
Lees verder