Modellen

Deep Democracy Methode

deep-democracyDeep democracy is een methode waarin zowel de stem van de meerderheid als van de minderheid mee wordt genomen in besluitvorming.
Deep Democracy past goed bij teams en organisaties welke adhocratisch zijn georganiseerd.
Bij Deep Democracy speelt groepsdynamiek een dominante rol.
Besluitvorming wordt verricht met aandacht en waardering voor andere opvattingen.

Deep Democracy gaat ervan uit dat je minderheidsstandpunten zoveel als mogelijk benut. Wanneer dit niet wordt gedaan, dan leidt dit tot weerstand. Evenals Appreciative Inquiry is Deep Democracy een waarderende methode.
De methodiek van Deep Democracy sluit in sterke mate aan de ijsbergtheorie die gehanteerd wordt om succes- en faalfactoren bij verandering te duiden. Meestal worden verandering instrumenteel en als bovenstroom-activiteit geplanned, terwijl het succes van de verandering bepaald wordt door de onderstroom in de organisatie. Juist door de onderstroom aan het woord te laten met een methodiek als Deep Democracy kan worden voorkomen dat mensen ‘ja zeggen maar nee doen’.
Bij Deep Democracy worden een vijftal stappen doorlopen:

Stap 1: alle invalshoeken verzamelen

 • Uitnodiging: geef je mening, idee of invalshoek
 • Houding: niet oordelen, luisteren, doorvragen, echte interesse, open, neutraal, ruimte creëren

Stap 2: alternatieven zoeken

 • Wie heeft een ander gezichtspunt?
 • Welke kant van de zaak is nog niet aan de orde geweest?
 • Welke relevante zaken hebben we nog niet aan bod gehad?

Stap 3: ondersteuning voor afwijkende meningen

 • Wie herkent dit?
 • Wie heeft een vergelijkbaar idee of gevoel?

Ad: stemming/besluitvorming

 • Stemmen over de geformuleerde voorstellen
 • Unanieme meerderheid? > klaar en uitvoeren
 • Verdeeldheid: iedereen mag goed en helder voor het ‘eigen’ idee lobbyen

Stap 4: van minderheid naar meerderheid

 • Niet fijn dat je niet ‘krijgt’ wat je graag wilt
 • Wat heb je nodig om mee te gaan met het meerderheidsbesluit?

Eventueel stap 5: onderstroom

 • Wat speelt zich af onder de waterlijn?

Welke kanttekeningen kunnen er worden geplaatst bij de Deep Democracy Methode?

Hoewel het een waardevolle methode kan zijn die de betrokkenheid en het begrip van verschillende standpunten kan vergroten, zijn er ook enkele kanttekeningen en uitdagingen die kunnen worden geplaatst:

 1. Tijdsintensief: Deep Democracy vereist een intensief en iteratief proces van dialoog en debat, waarbij alle stemmen worden gehoord. Hierdoor kan het besluitvormingsproces tijdsintensief zijn, vooral in grotere groepen.
 2. Emotioneel belastend: Omdat Deep Democracy streeft naar het uitnodigen van alle stemmen, kan het soms intense emoties en conflicten naar boven brengen. Het kan uitdagend zijn om met deze emoties om te gaan en ervoor te zorgen dat ze constructief worden besproken.
 3. Dominante persoonlijkheden: In groepen met dominante persoonlijkheden kunnen sommige stemmen onvoldoende gehoord worden, zelfs met de inspanningen van de methode. Dit kan leiden tot ongelijke betrokkenheid en vertekende beslissingen.
 4. Grote groepen: Bij grotere groepen wordt het moeilijker om alle stemmen evenredig te betrekken, vooral als de tijd beperkt is. Dit kan leiden tot uitdagingen bij het implementeren van de methode in organisaties of samenlevingen met veel deelnemers.
 5. Facilitator-afhankelijkheid: Het succes van Deep Democracy hangt grotendeels af van de kwaliteit van de facilitator. Een ervaren en goed getrainde facilitator is essentieel om het proces effectief en respectvol te leiden. Zonder een geschikte facilitator kunnen de resultaten minder bevredigend zijn.
 6. Besluitvorming kan complex zijn: In sommige gevallen kan Deep Democracy resulteren in een lang en moeizaam besluitvormingsproces, vooral als er sprake is van diepgaande meningsverschillen. Dit kan frustrerend zijn voor de deelnemers en kan het nemen van snelle beslissingen bemoeilijken.
 7. Niet geschikt voor alle situaties: Hoewel Deep Democracy nuttig kan zijn voor veel besluitvormingsprocessen, is het misschien niet de beste aanpak voor alle situaties. In urgente of noodsituaties kan een snellere en meer directieve besluitvormingsmethode noodzakelijk zijn.

Ondanks deze kanttekeningen kan Deep Democracy een waardevol instrument zijn voor het bevorderen van inclusieve besluitvorming en het aanpakken van complexe groepsdynamieken. Het is echter belangrijk om de specifieke context en behoeften van elke situatie in overweging te nemen bij het kiezen van de juiste besluitvormingsmethode.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten