Changemanagement Kennisbank Management Management Modellen Strategie

De 6 stappen voor een Search Conference volgens Bunker & Alban

Een van de eerste methoden voor interventies in grote groepen is de Search Conference. Het doel van een Search Conference is het gezamenlijk creëren van een visie ten aanzien van de toekomst. Dit wordt verricht door draagvlak onder een grote groep te creëren. Op deze wijze participeert de hele gemeenschap. Bunker & Alban definiëren zes stappen die voor een Search Conference van belang zijn, namelijk:

Stap 1: Discussie over de turbulente omgeving
Mensen maken kenbaar wat ze als de belangrijkste externe veranderingen zien in de afgelopen vijf jaar. Dit wordt vervolgens bediscussieerd in subgroepen alsook wordt besproken wat men als mogelijke, maar vooral
wenselijke ontwikkeling ziet ten aanzien van de nabije toekomst.

Stap 2: De geschiedenis van het systeem
De gehele gemeenschap bespreekt de sleutelgebeurtenissen en belangrijke veranderingen die in de loop der jaren in het systeem in casu hebben plaatsgevonden.

Stap 3: Analyse van het huidig systeem
In subgroepen brainstormt de groep over kenmerken van het huidige systeem die behouden dient te worden, wat gecreëerd dient te worden of wat zou moeten verdwijnen.

Stap 4: Het gewenste systeem
In subgroepen wordt een lijst opgesteld met de belangrijkste eisen voor het systeem van de toekomst. Vervolgens beslist de gehele gemeenschap welke ideeën concreet omgezet dienen te worden in strategische doelen.

Stap 5: Actieplanning
Voor elk strategisch doel wordt een taakgroep gevormd. Elke taakgroep dient plannen uit te werken voor het realiseren van het strategisch doel. Wanneer de groep klaar is, dient er een eindverslag te worden opgesteld voor de gemeenschap welke daarna een follow-up maakt.

Stap 6: Implementatie
De methode van de Search Conference gaat ervan uit dat mensen geen experts nodig hebben om actieplannen voor hen te maken. In plaats daarvan voeren ze de plannen zelf uit en creëren ze hun eigen toekomst. Daarbij waakt men ervoor dat er geen hiërarchische en bureaucratische structuren ontstaan.

Literatuur
Bunker, Barbara B. & Alban, Billie T. (1997); Large group interventions: engaging the whole system for rapid change. San Francisco: Jossey-Bass

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten