Katharsis Academy
ICT-management Modellen

TMAP Faseringsmodel

Om een ICT-gerelateerd  implementatietraject in goede orde te begeleiden en misstappen te voorkomen is het noodzakelijk het project gefaseerd uit te voeren. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van het TMAP fasenmodel voor de proefimplementatie. Onderstaand volgt een korte uitleg betreffende de TMAP, gevolgd door een schematische weergave hiervan.

TMAP
De afkorting TMAP staat voor Test Management Approach. TMAP betreft een methode voor het beheren van een testproces. TMAP maakt het volledige testproces inzichtelijk in al zijn facetten. Er wordt veel aandacht aan besteed aan de verantwoordelijkheden en de sturende rol van de eisen die worden gesteld aan het testen.

TMAP Faseringsmodel
In het faseringsmodel van TMAP zijn de testactiviteiten verdeeld over een zevental fasen: Planning, Beheer, Inrichting en beheer infrastructuur, Voorbereiding, Specificatie, Uitvoering en Afronding. Elke fase is vervolgens onderverdeeld verscheidene in activiteiten.
In de fase Planning wordt door een gedragen aanpak geformuleerd waarmee de testopdracht goed uitgevoerd kan worden. Dit wordt dan vastgelegd in het testplan. Tijdens de fase Beheer worden de activiteiten uit het testplan uitgevoerd, bewaakt en eventueel bijgestuurd. De fase Inrichting en beheer infrastructuur heeft als doel om zorg te dragen voor de benodigde testinfrastructuur die wordt gebruikt bij de verschillende TMAP fasen en activiteiten. De fase Voorbereiding heeft als doel om te kunnen beschikken over een testbasis die voldoende van kwaliteit is voor het ontwerpen van de testgevallen. De tests worden gespecificeerd in de fase Specificatie en uitgevoerd in de fase Uitvoering. Zo wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van het testobject.
Tijdens de fase Afronding wordt de testopdracht afgerond. Er is dan gelegenheid om lessen te trekken uit ervaringen die zijn opgedaan. Ook worden activiteiten uitgevoerd om hergebruik van producten te garanderen. Onderstaand figuur  illustreert de testfase.

tmap

 

Bron: TMAP NEXT® Foundation

 

 

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

De redactie wordt verzorgd door Nomair van Wijk (organisatieadviseur) en Ruben de Bruijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning voor een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten