Exercise limit

Engelse term voor uitoefenlimiet. De exercise limit is het maximaal aantal contracten dat de houder van een optierecht per tijdseenheid per klasse mag uitoefenen. Bij overschrijding van de exercise limit mag de belegger alleen nog maar sluitingstransacties doen totdat de positie weer onder deze, door Euronext vastgestelde, limiet is gekomen.
Lees verder

Europese stijl-opties

Er zijn Amerikaanse en Europese stijl-opties. Het verschil tussen beide stijlen is de wijze van uitoefenen. Een Europese stijl-optie kan uitsluitend aan het einde van de looptijd, op de expiratiedatum, worden uitgeoefend door de houder van de optie. Gedurende de looptijd kunnen zowel de koper als de verkoper van een Europese stijl-optie hun positie sluiten door het doen van een tegengestelde trans- actie (koop tegen verkoop en verkoop tegenover koop).
Lees verder

Ex nunc

Besluit op bezwaar aan de actuele stand van wetgeving. Dus niet aan de hand van wetgeving ten tijde van besluit. Het bezwaar wordt beoordeeld aan de huidige wetgeving, ondanks dat het bezwaar onder andere wettelijke omstandigheden is ingediend.
Lees verder

Euronext100

De door Euronext ontwikkelde en berekende index die is samengesteld uit de 100 grootste onder- nemingen die zijn genoteerd op Euronext.De Euronext 100 geeft een beeld van de koers- ontwikkeling van de belangrijkste ondernemingen in Nederland, Frankrijk en België. De Euronext 100 wordt herwogen in februari, mei, augustus en november, de weging van een individueel aandeel kan niet meer bedragen dan 10%. De Euronext 100 wordt op dit ogenblik alleen gebruikt als benchmark.
Lees verder

Eurobond

Een obligatielening die wordt uitgegeven in een andere munteenheid dan in het land van uitgifte wordt gebruikt. Bijvoorbeeld een obligatielening in dollars die wordt uitgegeven door een in België gevestigde onderneming.
Lees verder

EPRA-index

De door Euronext in samenwerking met de European Public Real Estate Association (EPRA) ontwikkelde en berekende index die een overzicht geeft van de koersontwikkeling van beursgenoteerde Europese vastgoedfondsen. In de EPRA-index zijn 85 fondsen opgenomen.
Lees verder

eNext30 Index

De door Euronext ontwikkelde en berekende index die betrekking heeft op de 30 grootste onder- nemingen die actief zijn in het Next Economy segment (mobiele en vaste telecommunicatie, biotechnologie, media, internet, hard- en software).
Lees verder