Studies

Business Development & Innovation (Post HBO)

De aandachtsspanne van de consument is overwegend als schaars aan te merken. De consument van vandaag de dag te overtuigen van uw product of dienst,  samenhangende toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen is daarom enorm van belang. Om producten te kunnen produceren cq. af te zetten die dit in zich dragen, is creativiteit, innovatiekracht en time-to-market van essentieel belang. Met behulp van actuele kennis en inzichten op het gebied van business development en innovatie in deze Post HBO opleiding, kunt u de vernieuwingsstrijd aan om de consument op duurzame wijze voor u te laten kiezen.


Utrecht Business School heeft een unieke opleiding post HBO Business Development & Innovation ontwikkeld in samenwerking met docenten uit de wetenschap als succesvolle ondernemers uit de praktijk.
In slechts drie maanden krijgt u kennis en tools toegereikt zodat u business development en innovatie op krachtige wijze kan inzetten en succesvol omzet en rendement kan realiseren. 

Welke thema’s staan centraal in deze module?

 • Welke ontwikkelingen zijn er binnen business development en innovatie?
 • Hoe kan ik een effectieve innovatie- en developmentstrategie formuleren?
 • Hoe bouw ik een organisatie met toegevoegde waarde en innovatievermogen?
 • Hoe integreer en implementeer ik de innovatiestrategie in de organisatie?
 • Welke rol spelen leadership, verandermanagement en cultuur bij innovatie?
 • Welke vaardigheden zijn noodzakelijk om vernieuwingen door te kunnen voeren?
 • Hoe meet ik de effectiviteit van de business innovatiestrategie?

Wat haal ik eruit?

 • Na afloop van de opleiding bent u in staat om zelfstandig uitvoering te geven aan de business innovation-strategie.
 • U bent in staat om tot een strategie te komen die in lijn ligt met de bedrijfs- en marketingstrategie.
 • U weet hoe u een effectief innovatieproces kunt opstarten en hoe u creativiteit en innovatie tot bloei kunt laten komen.
 • U bent op de hoogte van de (on)mogelijkheden die bepaalde managementstijlen met zich meebrengen voor het welslagen van innovatieprocessen.
 • U kunt met interne weerstand omgaan en bent bekend met het veranderen van structuren.
 • U bent op de hoogte van alle succesfactoren van business leaders en weet hoe u een succesvolle implementatie kunt doorvoeren.
 • Tot slot verkrijgt u de laatste kennis en inzichten over het vermarkten van een onderscheidend product met toegevoegde waarde.

Hoe ziet de opleiding eruit?
De opleiding is zo opgezet om u in praktische zin, en in relatief kort tijdsbestek, zoveel mogelijk bij te brengen over business development en innovatie. Verder staat de kwantificering van beleid centraal tijdens deze opleiding. U redeneert gedurende de opleiding terug vanuit een bedrijfskundig perspectief. Tijdens uw opleiding/ referaat wordt u begeleid door een hoofddocent. De hoofddocent is gedurende de opleiding beschikbaar voor uw vragen, opmerkingen en zal u daar waar nodig ondersteunen. De hoofddocent beoordeelt u aan het einde van de opleiding. De opleiding duurt ongeveer 3 maanden en omvat 10 colleges. Het aantal deelnemers is gemaximeerd van 10-15 deelnemers, zodat we afdoende persoonlijke aandacht kunnen bieden.
De opleiding, in het bijzonder de thema’s die centraal staan, zien er als volgt uit: 

Dag 1: Strategisch management en business model innovation (college 1 en 2)
Gedurende dit college leert u hoe u de juiste strategische fundamenten kunt leggen om tot een succesvolle business developmentstrategie voor uw organisatie te komen. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over strategisch management, business model innovation, market learning en open innovation. U leert tot slot welke stappen er nodig zijn voor een succesvolle uitrol, hoe u een juiste innovatiestrategie kunt samenstellen en hoe u uiteindelijk grip kunt houden op het vernieuwingsproces.

Dag 2: Innovatie management en business development (college 3 en 4)
Gedurende dit college leert hoe u uw innovatiestrategie verder kunt vormgeven. U verwerft tal van nieuwe pragmatische inzichten, tools, tips, methodes en checklists over business development uit de praktijk waarmee u uw voordeel kunt doen. U leert hoe u innovatieprocessen beter en effectiever kunt organiseren, hoe u om kunt gaan met de organisatie van creativiteit en innovatiekracht en hoe dit dient te resulteren in toegevoegde waarde, een verdienmodel en onderscheidend vermogen. Verder krijgt u nieuwe kennis en inzichten over het product ontwikkelingsproces, concurrentie en het belang van een goede time-to-market. Tot slot krijgt u nieuwe kennis over integratie- en implementatie issues inzake de nieuwe innovatiestrategie.

Dag 3: Bedrijfscultuur en verandermanagement (college 5 en 6)
Gedurende dit college leert hoe u uw innovatiestrategie intern kunt doorvoeren. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiecultuur, identiteit en waarden, interne weerstand, draagvlakcreatie en change management. U krijgt nieuwe methoden en instrumenten aangereikt waarmee u uw new businessstrategie gedegen ten uitvoer kunt brengen en u weet welke krachten er spelen binnen organisaties en hoe u daarmee uw voordeel kunt doen. Onderwerpen die verder aan bod komen zijn: HR-management, internal branding, kennisdeling en motivatie-, inspiratie en coachingvaardigheden. Tot slot wordt er gefocust op het meten, analyseren en managen van het veranderingsproces.

Dag 4: Leadership in business development projecten (college 7 en 8)
Gedurende dit college leert u welke rol leadership kan spelen bij het veranderen van de organisatie. U krijgt nieuwe kennis en inzichten over de succesfactoren van business innovation leaders. Wat maakt hen tot winnaars op het gebied van businesss development en wat onderscheidt hen van de concurrentie? Andere vragen die worden beantwoordt: Welke managementstijlen zijn het effectiefst in welke bedrijfsomgevingen en welke stijl zou voor uw situatie het best passen? U krijgt inzicht in uw huidige managementvaardigheden en wordt bijgespijkerd op deelaspecten. Tot slot krijgt u aan de hand van enkele best practices en cases voorbeelden van succesvolle business development projecten en -implementaties.

Dag 5: Implementatie new businessbeleid (college 9 en 10)
Gedurende dit college leert u hoe u de organisatie concreet gereedmaakt voor de implementatie van een nieuwe innovatiestrategie. U leert hoe u doelstellingen opstelt, hoe u uw innovatieteam prepareert en hoe u dit kunt managen, hoe u bestaande systemen kunt integreren met de nieuwe systemen maar bovenal: hoe u grip kunt houden op het totale implementatieproces. U wordt tot slot bijgespijkerd over alle ins en outs van het monitoringproces. Op welke KPI’s wordt gestuurd, welke metrics worden gehanteerd, wanneer dient er bijsturing in het proces plaats te vinden, hoe gaat u hiermee om, hoe werken bepaalde analytics-programma’s en hoe dragen behaalde resultaten bij aan het totaal?

Wie kan zich aanmelden voor de opleiding?
Deze opleiding is bedoeld voor professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van business development en innovation. De opleiding betreft een executive training, inhoudende dat een bepaald werk- en denkniveau noodzakelijk is. Doorgaans hebben onze deelnemers een bedrijfskundige of marketing gerelateerde achtergrond, 5 tot 15 jaar relevante werkervaring en HBO+ denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, echter is onze ervaring dat het optimale leerresultaat gelegen is een ruime(re) werkervaring. Gelet op het gemaximeerd aantal deelnemers kan er sprake zijn van selectie.

Is het mogelijk om een college bij te wonen alvorens ik beslis?
Utrecht Business School (UBS) biedt u verschillende mogelijkheden, zodat u kunt beoordelen of de opleiding aansluit bij uw behoefte en verwachtingen.
Wij adviseren u in beginsel contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend – en confidentieel- gesprek.
Ook kunt u geheel kosteloos en digitaal introductiecursussen volgen binnen alle door Utrecht Business School aangeboden clusters en samenhangende (verkorte) opleidingen.  

Ik ben op zoek naar gerichte ontwikkelmogelijkheden op het gebied van Business Development
Utrecht Business School (UBS) biedt verschillende mogelijkheden die aan uw behoeften tegemoet komen. Zo biedt UBS diverse verkorte opleidingen en cursussen aan om gericht te ontwikkelingen.
UBS biedt tevens gerichte kennissessies en zogenaamde bustours aan.

Ik zoek een andere opleiding
Utrecht Business School biedt tal van andere opleidingen en verkorte trajecten aan op bedrijfskundige terreinen. Zie daartoe:

Ik heb vragen die hier niet worden beantwoord
Indien u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u uw contactgegevens achterlaten en wij zullen u dan zo snel mogelijk contacteren. Het gesprek zal confidentieel worden behandeld.
Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.